25. marts: Maria Bebudelse

Ikon af Maria Bebudelse

Lukas-evan­ge­li­et, kap. 1:24–38