Ærkebiskop Job udnævnt i Istanbul

Ærkebiskop Job (Getcha) af Telmessos

Ærke­bi­skop Job (Get­cha) af Tel­mes­sos. Kil­de

Den hid­ti­di­ge arke­man­drit Job (Get­cha) blev på Gene­ral­for­sam­lin­gen i Paris den 1. novem­ber udpe­get som Ærke­bi­skop Gabri­els efter­føl­ger. Job blev den 30. novem­ber af Patri­ark Bart­ho­lo­mæ­os ophø­jet til biskop i Pha­nar i Istan­bul. Han intro­ni­se­res i katedralen i Rue Daru i Paris den 5. decem­ber. Ærke­bi­skop Job leder sin før­ste litur­gi i Paris dagen der­ef­ter, den 6. decem­ber.

Hyr­de­brev fra Ærke­bi­skop Job – 30. novem­ber 2013