Besøg af f. Daniel Toyne

F. Poul og f. Daniel

F. Poul og f. Dani­el

Søn­dag den 1. decem­ber 2013 hav­de Guds­mo­ders Beskyt­tel­se glæ­de af et besøg af f. arki­man­drit Dani­el Toy­ne, som præ­di­ke­de over beret­nin­gen om den besat­te mand i Gera­se­ner­nes land (Lukas, kap. 8: 26–39).

Kon­tak­ten til f. Dani­el har vi fået via f. dia­kon Irakli og hans kone Nana, som tid­li­ge­re har hørt til Holy Resur­rection Ortho­dox Parish (i dag Holy Resur­rection Ortho­dox Cat­hed­ral) i Sin­ga­po­re, hvor f. Dani­el har tjent som præst. F. Dani­el er præst i Det Øku­me­ni­ske Patri­ar­kat og har fået vel­sig­nel­se af sin biskop, Metro­po­lit Kon­stan­ti­nos af Sin­ga­po­re og Sydasi­en til at under­vi­se på Frank­furt Inter­na­tio­nal School 2013–2015.

F. Dani­els præ­di­ken kan høres via afspil­le­ren neden­for.