Prædiken – Tolderens og Farisæerens Søndag 2014

Læs­nin­ger:

2. Timo­t­heus­brev, kap. 3:10–15
Lukas, kap. 18:10–14

Lyt til præ­di­ken, opta­get søn­dag den 9. febru­ar 2014: