Prædiken, 30. Søndag efter Pinse 2017

Præ­di­ken af f. Poul, søn­dag den 31. decem­ber 2017

Epi­stel: Gala­ter­bre­vet, kap. 1:11–19.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 2:13–23.