Prædiken, Hellige Forfædres Søndag 2017


Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: Kolos­sen­ser­bre­vet, kap. 3:4–11.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 14:16–24.