Prædiken, Kristi Forklarelse, Søndag den 6. august 2017

Kristi Forklarelse

Kri­sti For­kla­rel­se

Præ­di­ken, Kri­sti For­kla­rel­se, Søn­dag den 6. august 2017:

Epi­stel: Peters Andet Brev, kap. 1:10–19.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 17:1–9.