Prædiken på Hellige Johannes af Stigens Søndag, 26. marts 2017

Ikon af hellige Johannes af Stigen

Ikon af hel­li­ge Johan­nes af Sti­gen

Præ­di­ken af f. Poul på Hel­li­ge Johan­nes af Sti­gens Søn­dag, 26. marts 2017:

Epi­stel: Efe­ser­bre­vet, kap. 5:9–19.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 4:25–5:12.