Prædiken på Hellige Maria af Ægyptens Søndag, 2. april 2017

Ikon af hellige Maria af Ægypten

Præ­di­ken af f. Poul på Hel­li­ge Maria af Ægyp­tens Søn­dag, 2. april 2017:

Epi­stel: Gala­ter­bre­vet, kap. 3:23–29.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 7:36–50.