Prædiken på Lazarus' Lørdag, 8. april 2017

Præ­di­ken af f. Lazarus på Lazarus’ Lør­dag, 8. april 2017:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 12:28–13:8.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 11:1–45.