Prædiken, 10. Søndag efter Pinse, 5. august 2018

Præ­di­ken af f. Lazarus:

Epi­stel: 1. Kor­int­her­brev, kap. 4:9–16.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 17:14–23.