Prædiken, 32. Søndag efter Pinse 2018

Præ­di­ken af f. Poul, søn­dag den 14. janu­ar 2018:

Epi­stel: Efe­ser­bre­vet, kap. 4:7–13.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 4:12–17.