Prædiken, 8. Søndag efter Pinse, 15. juli 2018

Præ­di­ken af f. Lazarus:

Epi­stel: 1. Kor­int­her­brev, kap. 1:10–18.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 14:14–22.