Prædiken, 23. Søndag efter Pinse 2019, Efterfesten til Gudsmoders Indføring i Templet

Præ­di­ken af f. Lazarus, 24. novem­ber 2019:

Epi­stel: Efe­ser­bre­vet, kap. 2:4–10.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 8:26–39.