Prædiken, 9. Søndag efter Pinse, 18. august 2019

Præ­di­ken af f. Lazarus, 18. august 2019:

Epi­stel: 1. Kor­int­her­brev, kap. 3:9–17.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 14:22–34.