Prædiken, Hellige Forfædres Søndag, 15. december 2019


Præ­di­ken af f. Lazarus, 15. decem­ber 2019:

Epi­stel: Kolos­sen­ser­bre­vet, kap. 3:4–11.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 14:16–24.