Prædiken på Hellige Johannes Klimakos' Søndag, 7. april 2019

Ikon af hellige Johannes af Stigen

Ikon af hel­li­ge Johan­nes Kli­makos

Præ­di­ken af f. Lazarus på Hel­li­ge Johan­nes Kli­makos’ Søn­dag, 7. april 2019:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 6:13–20.
Evan­ge­li­um: Mar­kus, kap. 9:17–31.