Prædiken, 13. Søndag efter Pinse, 6. september 2020

Præ­di­ken af f. Lazarus:

Epi­stel: 1. Kor­int­her­brev, kap. 16:13–24.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 21:33–42.