Prædiken, 15. Søndag efter Pinse, 20. september 2020, Søndagen efter Korsophøjelsen

Præ­di­ken af f. Lazarus:

Epi­stel: Gala­ter­bre­vet, kap. 2:16–20.
Evan­ge­li­um: Mar­kus, kap. 8:34–9:1.