Prædiken, Kristi Frembærelse i Templet, 2. februar 2020

Ikon af Kristi Frembærelse i Templet

Ikon af Kri­sti Frem­bæ­rel­se i Temp­let

Præ­di­ken af f. Lazarus, 2. febru­ar 2020:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 7:7–17.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 2:22–40.