Prædiken, Tolderen og Farisæerens Søndag, 9. februar 2020

Ikon af Tolderen og Farisæeren

Kil­de: Oca.org

Præ­di­ken af f. Lazarus, 9. febru­ar 2020:

Epi­stel: 2. Timo­t­heus­brev, kap. 3:10–15.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 18:10–14.