Gudsmoders Beskyttelses Menighed - https://ortodoks.dk

Gudstjenester

Guds­mo­ders Beskyt­tel­se
Dag Ham­marskjölds Allé 1A, kld.
2100 Køben­havn Ø

Ændrin­ger til gud­stje­ne­ste­li­sten kan fore­kom­me.

Alle guds­tjenester er
AFLYST,
ind­til vide­re.