Samtaleeftermiddage om Den Ortodokse Kirkes tro og praksis

Opda­te­ring 8/3–2024: Se næste dato her

Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark — Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed ind­by­der til en ræk­ke sam­ta­le­ef­ter­mid­da­ge for menig­he­dens kate­ku­me­ner og andre, der måt­te være inter­es­se­ret i at for­dy­be sig i Den 

Læs mere: Sam­ta­le­ef­ter­mid­da­ge om Den Orto­dok­se Kir­kes tro og praksis