Synaxariet – Over­sat til dansk af Mun­ken Fotius

SYNAXARIET
Ort­ho­doxe Hel­gens Lev­ne­der I — IV
(2396 sider)

Udar­bej­det af Mun­ke­præ­sten Maca­rios af Simo­no-Petra Klosteret

Over­sat til dansk af Mun­ken Foti­us (Ole Fre­de­rik Stjernfelt)
af Parak­le­tens Kloster

Udgi­vet af Parak­le­tens Kloster
GR 190 15 Oro­pos Attikis
Grækenland
e‑post:
paraklitos@otenet.gr

Ved bestil­ling direk­te fra kloste­ret pr. e‑mail koster alle fire bind inklu­si­ve for­sen­del­se i alt 158 €

Bøger­ne kan også købes i Bet­he­s­das Bog­han­del i Kbh.