Ikoner

Gudsmoders Beskyttelse

Vi ærer også bil­le­der af Kristus, Guds­mo­der, eng­le og de hel­lige. De kal­des iko­ner, og vi har dem i vore hjem som tegn på, at vi altid tager imod de hel­lige bud­brin­gere, Gud sen­der os. Når vi beder, stil­ler vi os for­an iko­nerne. De er syn­lige bil­le­der af Guds usyn­lige nåde og af Guds ved­va­rende, usyn­lige nær­vær. Der­for er iko­nerne hellige.

Fra Kort­fat­tet Troslære