Nana Quparadze

Nana Quparadze

Nana Qupa­radze

I Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed har vi ikon­ma­le­ren Nana Qupa­radze. Nana kom­mer fra Geor­gi­en og har man­ge års erfa­ring med ikon­ma­ling. Eksemp­ler på hen­des vær­ker kan ses nedenfor.

Nana tager imod bestil­lin­ger på e‑mail og på tlf:
20 61 90 13. Se også nanaquparadze.dk