Gudstjenester

Lørdag/søndag den 29./30. okto­ber
Ingen tjen­ester

Lørdag den 5. novem­ber
Liturgi i Aarhus

Søndag den 6. novem­ber
kl. 10.00
Gud­dom­melig liturgi
Ga. 1, 11–19
Luk. 7, 11–16

Gud­st­jen­estelis­te

Alle er velkom­ne til kirkens guds­tjenester.

Husk, at kun ortodok­se krist­ne kan mod­tage nad­ver i Den Ortodok­se Kirke

Søndag er Her­rens Dag,
gå i Kirke!

Gudstjenester i Aarhus

Næste gud­st­jen­este:

Lørdag den 5. novem­ber 2016
I Klosterkirken i Vor Frue Kirke. 

Mere infor­ma­tion

Kontakt

Menighe­den, ved fader Poul Sebbelov, kan kon­tak­tes pr. e-mail eller tele­fonisk på tlf.:
38 87 36 96

Se flere kon­tak­to­plysninger

Skriv til web­mas­ter, hvis du har spørgsmål til hjemmes­i­den.

Denne side

Sid­st opdateret:
23. okto­ber 2016

© Gudsmod­ers Beskyt­telse

Den ortodokse tro – For begyndere og viderekomne

4 aften­er i novem­ber:
8. 11. – 15. 11. – 22. 11. – 29.11.
Kl. 19.30

Med afsæt i Tros­bek­endelsen skal vi over foreløbig fire aften­er udfolde, kval­i­fi­cere og drøfte den ortodok­se, krist­ne tro, som find­er kort og kon­cen­tr­eret udtryk i Den Nikæno-Kon­stan­ti­nop­o­li­tanske Bek­endelse, som læs­es eller syn­ges ved hver liturgi i Den Ortodok­se Kirke. 

Læs mere

Prædiken, 18. Søndag efter Pinse 2016

Prædiken v. f. Poul: 

Epis­tel: 2. Korinther­brev, kap. 9:6–11.
Evan­geli­um: Lukas, kap. 5:1–11.

Fader Bengt Hagström er død

Fader Bengt Hagström

Fader Bengt Hagström

Fader Bengt Hagström, præst i vores ærke­stift, døde tors­dag den 22. sep­tem­ber 2016, tidligt om mor­ge­nen, efter læn­gere tids syg­dom. Han blev begravet i Göte­borg, fredag den 30. sep­tem­ber 2016, under ledelse af f. Angel Velitchkov, provst for Det Skan­di­naviske Provsti.

Fader Bengt blev ordineret til diakon af Ærke­biskop Gabriel af Comane, tors­dag den 8. decem­ber 2005, i Kris­ti Förk­lar­ings Kyrka i Stock­holm. Søndag den 23. marts 2008, i Den Hel­lige Treenigheds Kirke i Paris, blev fader Bengt ordineret til præst af Ærke­biskop Gabriel, hvorefter han var knyt­tet til Hel­lige Niko­lai Menighet i Oslo under f. Johan­nes Johansens ledelse, som var vores provst på det tid­spunkt. Fader Bengt havde gud­st­jen­stlig virk­somhed i Hel­lige Tikhons Kirke­foren­ing i Göte­borg og gjorde et stort arbe­jde til støt­te for Det Skan­di­naviske Provsti.

I Gudsmod­ers Beskyt­telses Menighed havde vi flere gange glæde af fader Bengts besøg.

Evigt min­de!

Foredrag

Gudsmod­ers Beskyt­telses Menighed tilby­der fore­drag ”ud af huset”. 

Læs mere

De hellige

23. oktober: Hellige apostel Jakob, Kristi broder, første biskop af Jerusalem

Ikon af hellige apostel Jakob, Kristi broder, første biskop af Jerusalem

Ikon af hel­lige apos­tel Jakob, Kris­ti broder, første biskop af Jerusalem

18. oktober: Hellige apostel og evangelist Lukas

Ikon af hellige apostel og evangelist Lukas

Ikon af hel­lige apos­tel og evan­ge­list Lukas

Luka­se­van­geli­et

17. oktober: Hellige Profet Hoseas

Hellige profet Hoseas

Hel­lige pro­fet Hoseas. Kilde

Hoseas’ Bog

12. oktober (og 12. marts): Hellige Simeon den nye Teolog

Ikon af hellige Simeon den nye Teolog

Ikon af hel­lige Sime­on den nye Teolog

Læs om hel­lige Sime­on den nye Teolog