Gudstjenester

Lør­dag den 25. febru­ar
kl. 10.00
Litur­gi med dåb

Søn­dag den 26. febru­ar
kl. 10.00
Uddri­vel­sen af Para­dis
Til­gi­vel­sens Søn­dag. — Oste­fa­sten
Rom. 13,11 – 14,4
Matt. 6, 14–21

Den Sto­re Faste begyn­der man­dag den 27. febru­ar

Hl. Andreas af Kre­tas Sto­re Bod­ska­non:
I. Man­dag den 27. febru­ar
kl. 17.00
II. Tirs­dag den 28. febru­ar
kl. 17.00
III. Ons­dag den 1. marts
kl. 17.00
IV. Tors­dag den 2. marts
kl. 17.00

Gud­stje­ne­ste­liste

Alle er vel­kom­ne til kir­kens guds­tjenester.

Husk, at kun orto­dok­se krist­ne kan mod­ta­ge nad­ver i Den Orto­dok­se Kir­ke

Søn­dag er Her­rens Dag,
gå i Kir­ke!

Gudstjenester i Aarhus

Næste gud­stje­ne­ste:

Lør­dag den 11. marts 2017
I Kloster­kir­ken i Vor Frue Kir­ke.

Mere infor­ma­tion

Kontakt

Menig­he­den, ved fader Poul Seb­be­lov, kan kon­tak­tes pr. e-mail eller tele­fo­nisk på tlf.:
38 87 36 96

Se fle­re kon­tak­top­lys­nin­ger

Skriv til web­ma­ster, hvis du har spørgs­mål til hjem­mesi­den.

Denne side

Sidst opdateret:
20. februar 2017

© Gudsmoders Beskyttelse

Prædiken på Den Yderste Doms Søndag

Præ­di­ken af f. Lazarus på Den Yder­ste Doms Søn­dag, 19. febru­ar 2017: 

Epi­stel: 1. Kor­int­her­brev, kap. 8:8–9:2
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 25:31–46

Prædiken ved liturgien for ihukommelse af de hensovne

Præ­di­ken af f. Poul ved litur­gi­en for ihukom­mel­se af de hen­sov­ne, lør­dag den 18. febru­ar 2017:

Epi­stel: 1. The­s­sa­lo­ni­ker­brev, kap. 4:13–17
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 5:24–30

Reformation, Papisme og Ortodoksi

”Alle pro­te­stan­ter er kryp­to-papi­ster!” Sådan for­mu­le­re­de en orto­doks, rus­sisk teo­log, Ale­xis Kho­mi­akov, sig i 1846. ”For nu at benyt­te alge­bra­ens præ­ci­se sprog: Hele Vesten ken­der kun ét datum: A. Hvad enten det har det posi­ti­ve for­tegn, ”plus”, som hos romer­ne eller det nega­ti­ve for­tegn, ”minus”, som hos pro­te­stan­ter­ne, så for­bli­ver A’et det sam­me.”

Læs mere

Foredrag

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed til­by­der fored­rag ”ud af huset”. 

Læs mere

De hellige

20. februar: Hellige Leo, biskop af Catania

Ikon af hellige Leo, biskop af Catania

Kil­de: Oca.org

Læs om hel­li­ge Leo

14. februar: Hellige Hilarion Georgieren, den Nye, fra Athos

Ikon af Hellige Hilarion Georgieren, den Nye, fra Athos

Kil­de: Oca.org

Læs om hel­li­ge Hila­rion

9. februar: De hellige nye martyrer Dimitrij Klepinin, Ilja Fundaminskij og Hypodiakon Georg Skobtsov (1944)

Læs om de nye hel­li­ge

6. februar: Hellige bekender Fotius den 1., Patriark af Konstantinopel (893)

Læs om hel­li­ge Foti­us d. 1.