Gudstjenester

Ons­dag den 21. marts
kl. 17.00
For­u­dind­vie­de Gavers litur­gi

Lør­dag den 24. marts
kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 25. marts
kl. 10.00
Maria Bebu­del­se
Basi­li­os den Sto­res litur­gi
Heb. 2, 11–18
Luk. 1, 24–38

Gud­stje­ne­ste­li­ste

Alle er vel­kom­ne til kir­kens guds­tjenester.

Husk, at kun orto­dok­se krist­ne kan mod­ta­ge nad­ver i Den Orto­dok­se Kir­ke

Søn­dag er Her­rens Dag, gå i Kir­ke!

Gudstjenester i Aarhus

Næste gud­stje­ne­ste:

Fre­dag den 13. april 2018
kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Lør­dag den 14. april 2018
kl. 10.00
Gud­dom­me­lig litur­gi
Læs­nin­ger fra kl. 9.30

I Kloster­kir­ken i Vor Frue Kir­ke.

Mere infor­ma­tion

Kontakt

Menig­he­den, ved fader Poul Seb­be­lov, kan kon­tak­tes pr. e-mail eller tele­fo­nisk på tlf.:
38 87 36 96

Se fle­re kon­tak­top­lys­nin­ger

Skriv til web­ma­ster, hvis du har spørgs­mål til hjem­mesi­den.

Denne side

Sidst opda­te­ret:
20. marts 2018

© Guds­mo­ders Beskyt­tel­se

4. Søndag i Fasten: Hellige Johannes af Stigen

Ikon af hellige Johannes af Stigen

Ikon af hel­li­ge Johan­nes af Sti­gen

Præ­di­ken af f. Lazarus på Hel­li­ge Johan­nes af Sti­gens Søn­dag, 18. marts 2018:


Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 6:13–20.
Evan­ge­li­um: Mar­kus, kap. 9:17–31.

3. Søndag i Fasten: Det Hellige Kors


Præ­di­ken af f. Poul, Det Hel­li­ge Kors’ Søn­dag, 11. marts 2018:


Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 4:14–5:6.
Evan­ge­li­um: Mar­kus, kap. 8:34–9:1.

De Lokale Hellige

Ikon af hellige Ansgar. Tilvirket af Nana Quparadze.

Ikon af hel­li­ge Ans­gar. Til­vir­ket af Nana Qupa­radze.

Hl Sunniva Hl Halvard

Fra iko­nost­a­sen i Hl. Niko­lai Orto­dok­se Kir­ke i Oslo. Iko­nen frem­stil­ler Hl. Sun­ni­va fra Sel­ja sam­men med Hl. Hal­lvard fra Lier.

Den Ortodokse Kirkes Kalender

F. dia­kon Irakli har fået publi­ce­ret en dyb­de­gå­en­de arti­kel i tids­skrif­tet Inter­na­tio­nal Jour­nal of Ort­ho­dox The­o­lo­gy, num­mer 8/1, 2017 med tit­len “Histo­ri­cal, Cano­ni­cal, Mat­he­ma­ti­cal and Astro­no­mi­cal Aspects of the Pas­cha­li­on Question”.

Læs abstra­ct her

Foredrag

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed til­by­der fored­rag ”ud af huset”.

Læs mere

De hellige