Gudstjenester

Lør­dag den 28. april
kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 29. april
kl. 10.00
Den lam­me Mands Søn­dag
Gud­dom­me­lig litur­gi
ApG 9, 32–42
Joh. 5, 1–15

Gud­stje­ne­ste­li­ste

Alle er vel­kom­ne til kir­kens guds­tjenester.

Husk, at kun orto­dok­se krist­ne kan mod­ta­ge nad­ver i Den Orto­dok­se Kir­ke

Søn­dag er Her­rens Dag,
gå i Kir­ke!

Gudstjenester i Aarhus

Næste gud­stje­ne­ste:

Fre­dag den 11. maj 2018
kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Lør­dag den 12. maj 2018
kl. 10.00
Gud­dom­me­lig litur­gi
Læs­nin­ger fra kl. 9.30

I Kloster­kir­ken i Vor Frue Kir­ke.

Mere infor­ma­tion

Kontakt

Menig­he­den, ved fader Poul Seb­be­lov, kan kon­tak­tes pr. e-mail eller tele­fo­nisk på tlf.:
38 87 36 96

Se fle­re kon­tak­top­lys­nin­ger

Skriv til web­ma­ster, hvis du har spørgs­mål til hjem­mesi­den.

Denne side

Sidst opda­te­ret:
22. april 2018

© Guds­mo­ders Beskyt­tel­se

3. Søndag i Påsken: De Myrrabærende Kvinder og Josef af Arimatæas Søndag

2. Søndag i Påsken: Thomas’ Søndag

Kil­de: oca.org

Lyt til præ­di­ken på Tho­mas’ Søn­dag, 23. april 2017 af f. Poul:

Epi­stel: Apost­le­nes Ger­nin­ger, kap. 5:12–20
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 20:19–31

De Lokale Hellige

Ikon af hellige Ansgar. Tilvirket af Nana Quparadze.

Ikon af hel­li­ge Ans­gar. Til­vir­ket af Nana Qupa­radze.


Hl Sunniva Hl Halvard

Fra iko­nost­a­sen i Hl. Niko­lai Orto­dok­se Kir­ke i Oslo. Iko­nen frem­stil­ler Hl. Sun­ni­va fra Sel­ja sam­men med Hl. Hal­lvard fra Lier.

Den Ortodokse Kirkes Kalender

F. dia­kon Irakli har fået publi­ce­ret en dyb­de­gå­en­de arti­kel i tids­skrif­tet Inter­na­tio­nal Jour­nal of Ort­ho­dox The­o­lo­gy, num­mer 8/1, 2017 med tit­len “Histo­ri­cal, Cano­ni­cal, Mat­he­ma­ti­cal and Astro­no­mi­cal Aspects of the Pas­cha­li­on Question”.

Læs abstra­ct her

Foredrag

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed til­by­der fored­rag ”ud af huset”.

Læs mere

De hellige