Gudstjenester

Ortodokse Gudstjenester i Aarhus

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed – Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark hol­der en gang om måne­den guds­tjenester i Kloster­kir­ken i Vor Frue Kir­ke i Aar­hus ved fader Poul Seb­be­lov.

Nyt i Aarhus

Fra sep­tem­ber 2017 har vi for­søgs­vis ind­ført et arran­ge­ment fre­dag efter­mid­dag i for­bin­del­se med den måned­li­ge litur­gi i Kloster­kir­ken i Aar­hus.

Næste gang bli­ver fre­dag den 9. febru­ar kl. 16.00.

Efter oplæg­get er der sam­ta­le ud fra oplæg­get. Vi slut­ter med aftentje­ne­ste i Kloster­kir­ken.

Dagen efter, lør­dag, er der som altid Litur­gi kl. 10.00.

Kommende datoer

Neden­stå­en­de dato­er lig­ger fast. Nye dato­er eller evt. aflys­nin­ger vil bli­ve annon­ce­ret her og i vores nyheds­brev, som man kan mel­de sig til på for­si­den.

Fredag/Lørdag den 9./10. febru­ar 2018

Fre­dag:
Kl. 16.00: Oplæg til sam­ta­le
Kl. 17.00: Aftentje­ne­ste

Lør­dag:
Kl. 10.00: Gud­dom­me­lig Litur­gi
Time­læs­nin­ger fra kl. 9.30.
Skrif­te­mål fra kl 9:00.
Efter­føl­gende er der kir­ke­kaffe i Mun­ke­stuen eller sog­ne­går­den.

Fredag/Lørdag den 9./10. marts 2018

Fre­dag:
Kl. 16.00: Oplæg til sam­ta­le
Kl. 17.00: Aftentje­ne­ste

Lør­dag:
Kl. 10.00: Gud­dom­me­lig Litur­gi
Time­læs­nin­ger fra kl. 9.30.
Skrif­te­mål fra kl 9:00.
Efter­føl­gende er der kir­ke­kaffe i Mun­ke­stuen eller sog­ne­går­den.

Fredag/Lørdag den 13./14. april 2018

Fre­dag:
Kl. 16.00: Oplæg til sam­ta­le
Kl. 17.00: Aftentje­ne­ste

Lør­dag:
Kl. 10.00: Gud­dom­me­lig Litur­gi
Time­læs­nin­ger fra kl. 9.30.
Skrif­te­mål fra kl 9:00.
Efter­føl­gende er der kir­ke­kaffe i Mun­ke­stuen eller sog­ne­går­den.

Fredag/Lørdag den 11./12. maj 2018

Fre­dag:
Kl. 16.00: Oplæg til sam­ta­le
Kl. 17.00: Aftentje­ne­ste

Lør­dag:
Kl. 10.00: Gud­dom­me­lig Litur­gi
Time­læs­nin­ger fra kl. 9.30.
Skrif­te­mål fra kl 9:00.
Efter­føl­gende er der kir­ke­kaffe i Mun­ke­stuen eller sog­ne­går­den.

Fredag/Lørdag den 8./9. juni 2018

Fre­dag:
Kl. 16.00: Oplæg til sam­ta­le
Kl. 17.00: Aftentje­ne­ste

Lør­dag:
Kl. 10.00: Gud­dom­me­lig Litur­gi
Time­læs­nin­ger fra kl. 9.30.
Skrif­te­mål fra kl 9:00.
Efter­føl­gende er der kir­ke­kaffe i Mun­ke­stuen eller sog­ne­går­den.

Find vej


Vis stør­re kort