Gudstjenester

Ortodokse Gudstjenester i Aarhus

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed – Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark hol­der en gang om måne­den guds­tjenester i Kloster­kir­ken i Vor Frue Kir­ke i Aar­hus ved menig­he­dens præ­ster.

Se gud­stje­ne­ste­li­sten for Aar­hus

Adres­se:
Vor Frue Kir­ke, Kloster­kir­ken
Vor Frue Kir­ke­plads 2
8000 Aar­hus C
Kort

Kontaktperson i Aarhus

Inter­es­se­re­de kan kon­tak­te Robert Johan­nes Ulrich:

Mobil: 26 66 91 12

E‑mail

Kommende gudstjenester

Alle guds­tjenester er
AFLYST,
ind­til vide­re.


Find vej


Vis stør­re kort