Gudstjenester

Ortodokse Gudstjenester i Aarhus

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed – Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark hol­der en gang om måne­den guds­tjenester i Kloster­kir­ken i Vor Frue Kir­ke i Aar­hus ved menig­he­dens præster.

Se gud­stje­ne­ste­li­sten for Aarhus

Kon­takt­per­son i Aarhus:

Hen­rik Andreas Schrø­der
Mobil: 31 70 77 62
Email: paradokset8362@gmail.com

Adres­se:
Vor Frue Kir­ke, Kloster­kir­ken
Vor Frue Kir­ke­plads 2
8000 Aar­hus C
Kort

Kommende gudstjenester

Fre­dag den 11. juni 2021
kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Lør­dag den 12. juni 2021
kl. 10.00
Gud­dom­me­lig litur­gi
Time­læs­nin­ger fra kl. 9.30


Find vej


Vis stør­re kort