Gudstjenester

Ortodokse Gudstjenester i Aarhus

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed – Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark hol­der en gang om måne­den guds­tjenester i Kloster­kir­ken i Vor Frue Kir­ke i Aar­hus ved fader Poul Seb­be­lov.

Se gud­stje­ne­ste­li­sten for Aar­hus

Adres­se:
Vor Frue Kir­ke, Kloster­kir­ken
Vor Frue Kir­ke­plads 2
8000 Aar­hus C
Kort

Kontaktperson i Aarhus

Inter­es­se­re­de kan kon­tak­te Robert Johan­nes Ulrich:

Mobil: 26 66 91 12

E-mail

Kommende datoer

Neden­stå­en­de dato­er lig­ger fast. Nye dato­er eller evt. aflys­nin­ger vil bli­ve annon­ce­ret her og i vores nyheds­brev, som man kan mel­de sig til på for­si­den.

2019:


Fre­dag den 7. juni
kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Lør­dag den 8. juni
kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Time­læs­nin­ger fra kl. 9.30.
Skrif­te­mål fra kl 9:00.
Efter­føl­gende er der kir­ke­kaffe i Mun­ke­stuen eller sog­ne­går­den.


Find vej


Vis stør­re kort