Gudstjenester

Ortodokse Gudstjenester i Aarhus

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed – Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­marks akti­vi­tet i Aar­hus er ind­til vide­re indstillet.

Kon­takt­per­son i Aarhus:

Hen­rik Andreas Schrø­der
Mobil: 31 70 77 62
Email: paradokset8362@gmail.com