Bøger om Den Ortodokse Kirke

Kristus er opstan­den — Orto­doks Kris­ten­dom
Ny bog på dansk om Den Orto­dok­se Kir­kes Tro, Tra­di­tion og Litur­gi.
Den 1. okto­ber 2022 udkom en ny bog på dansk om orto­doks kris­ten­dom.
Læs mere om bogen her

Vej­en — Orto­doks Kris­ten­dom af biskop Kal­li­stos Ware
da. ovs.: P. Seb­be­lov 140 sider.
Læs mere om bogen her

Orto­doks Bøn­ne­bog
Mor­gen- og aften­bøn­ner, Den Gud­dom­me­li­ge Litur­gi m.m.
Læs mere om bogen her

Læs også om menig­he­dens bibli­o­tek.