Bibliotek

Guds­mo­ders Beskyt­tel­se har en min­dre sam­ling af bøger, tids­skrif­ter, CD’er, DVD’er og LP’er.

Udlån fra sam­lin­gen er for­be­holdt menig­he­dens medlemmer.