Gudstjenester

Gudstjenester

Guds­mo­ders Beskyt­tel­se
Dag Ham­marskjölds Allé 1A, kld.
2100 Køben­havn Ø

Ændrin­ger til gud­stje­ne­ste­li­sten kan fore­kom­me.

Tors­dag den 17. maj kl. 10.00
Kri­sti Him­mel­fart
Gud­dom­me­lig litur­gi
ApG 1, 1–12 & Luk. 24, 36–53

Søn­dag den 20. maj kl. 10.00
Fædre­ne fra Det Før­ste Kon­cil
Gud­dom­me­lig Litur­gi
ApG 20, 16–18 + 28–36 & Joh. 17, 1–13

Lør­dag den 26. maj kl. 17.00
Våge­nat til Pin­se

Søn­dag den 27. maj kl. 10.00
Den Hel­li­ge Tre­e­nig­hed
Hel­li­gån­dens nedsti­gen over apost­le­ne
Gud­dom­me­lig Litur­gi
ApG 2, 1–11 & Joh. 7, 37–52 + 8,12

Lør­dag den 2. juni kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 3. juni kl. 10.00
Alle Hel­li­ges Søn­dag
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Heb. 11,33 – 12,2 & Matt. 10, 32–33 + 37–38 + 19, 27–30

Lør­dag den 9. juni
Litur­gi i Aar­hus

Søn­dag den 10. juni kl. 10.00
Loka­le Hel­li­ges Søn­dag
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Rom. 2, 10–16 & Matt. 4, 18–23

Lør­dag den 16. juni kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 17. juni kl. 10.00
3. Søn­dag efter Pin­se
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Rom. 5, 1–10 & Matt. 6, 22–33

Lør­dag den 23. juni kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 24. juni kl. 10.00
Hel­li­ge Pro­fet og For­lø­ber Johan­nes Døbe­ren
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Rom. 6, 18–23 & Matt. 8, 5–13

Tors­dag den 28. juni kl 17.00
Våge­nat til apo­stel­fe­sten

Fre­dag den 29. juni kl. 10.00
Hel­li­ge Høj­lo­ve­de Apost­le Peter og Paulus
Gud­dom­me­lig Litur­gi
2. Kor. 11,21 – 12,9 & Matt. 16, 13–19

Søn­dag den 1. juli kl. 10.00
5. Søn­dag efter Pin­se
Gud­dom­me­lig Litur­gi
1. Kor. 12,27 – 13,8 & Matt 10, 1 + 5–8