Gudstjenester

Gudstjenester

Guds­mo­ders Beskyt­tel­se
Dag Ham­marskjölds Allé 1A, kld.
2100 Køben­havn Ø

Ændrin­ger til gud­stje­ne­ste­li­sten kan fore­kom­me.

Tors­dag den 25. maj
kl. 10.00
Kri­sti Him­mel­fart
Gud­dom­me­lig litur­gi
ApG. 1, 1–12 & Luk. 24, 36–53

Søn­dag den 28. maj
kl. 10.00
De hel­li­ge Fædre fra Før­ste Øku­me­ni­ske Kon­cil
Gud­dom­me­lig litur­gi
ApG. 20, 16–18 + 28–36 & Joh. 17, 1–13

Lør­dag den 3. juni
kl. 17.00
Våge­nat inden Pin­se

Søn­dag den 4. juni
kl. 10.00
Pin­se – Hel­li­gån­dens nedsti­gen over apost­le­ne
Gud­dom­me­lig litur­gi
ApG. 2, 1–11 & Joh. 7, 37–52 + 8,12

Søn­dag den 11. juni kl. 10.00
Alle Hel­li­ges Søn­dag
Gud­dom­me­lig litur­gi
Heb. 11,33 – 12,2 & Matt. 10, 32–33 + 37–38 & 19, 27–30

Søn­dag den 18. juni kl. 10.00
Loka­le Hel­li­ges Søn­dag
Gud­dom­me­lig litur­gi
Heb. 11,33 – 12,2 & Matt 4,25 – 5,12

Søn­dag den 25. juni kl. 10.00
Gud­dom­me­lig litur­gi
Rom. 5, 1–10 & Matt 6, 22–33

Ons­dag den 28. juni kl. 17.00
Våge­nat til Apo­stel­fe­sten

Tors­dag den 29. juni kl. 10.00
De hel­li­ge apost­le Peter og Paulus
2. Kor. 11,21 – 12,9 & Matt. 16, 13–19