Gudstjenester

Gudstjenester

Guds­mo­ders Beskyt­tel­se
Dag Ham­marskjölds Allé 1A, kld.
2100 Køben­havn Ø

Ændrin­ger til gud­stje­ne­ste­li­sten kan fore­kom­me.

Satur­day May 25th
9.00 AM
Divi­ne Litur­gy in Danish and Geor­gi­an langu­a­ges
More infor­ma­tion

Lør­dag den 25. maj kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 26. maj kl. 10.00
Den sama­ri­tan­ske Kvin­de
Gud­dom­me­lig Litur­gi
ApG. 11, 19–26 + 29–30 & Joh. 4, 5–42

Søn­dag den 2. juni kl. 10.00
Den Blind­fød­tes Søn­dag
Gud­dom­me­lig Litur­gi
ApG 16, 16–34 & Joh. 9, 1–38

Ons­dag den 5. juni kl. 17.00
Våge­nat til Kri­sti Him­mel­fart

Tors­dag den 6. juni kl. 10.00
Kri­sti Him­mel­fart
Gud­dom­me­lig Litur­gi
ApG. 1, 1–12 & Luk. 24, 36–53

Lør­dag den 8. juni kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 9. juni kl. 10.00
De hel­li­ge Fædre fra det før­ste Øku­me­ni­ske Kon­cil
Gud­dom­me­lig Litur­gi
ApG. 20, 16–18 + 28–36 & Joh. 17, 1–13

Lør­dag den 15. juni kl. 17.00
Våge­nat til Pin­sen

Søn­dag den 16. juni kl. 10.00
Pin­se, Hel­li­gån­dens nedsti­gen over Apost­le­ne
Gud­dom­me­lig Litur­gi
ApG 2, 1–11 & Joh. 7, 37–2 + 8,12

Lør­dag den 22. juni kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 23. juni kl. 10.00
Alle Hel­li­ges Søn­dag
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Heb. 11,33 – 12,2 & Matt. 32–33 + 37–38 + 11, 27–30

Fre­dag den 28. juni kl. 17.00
Våge­nat til Apo­stel­fe­sten

Lør­dag den 29. juni kl. 10.00
De hel­li­ge Apost­le Peter og Paulus
Gud­dom­me­lig Litur­gi
2. Kor. 11,21 – 12.9 & Matt 16, 13–19

Søn­dag den 30. juni kl. 10.00
2. Søn­dag efter Pin­se
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Rom. 2, 10–16 & Matt. 4, 18–23

Lør­dag den 6. juli kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 7. juli kl. 10.00
Loka­le Hel­li­ges Søn­dag
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Rom. 5, 1–10 & Matt. 6, 22–33