Gudstjenester

Gudstjenester

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed
Dag Ham­marskjölds Allé 1A, kld.
2100 Køben­havn Ø

Ændrin­ger til gud­stje­ne­ste­li­sten kan forekomme.

Før hver litur­gi er der læs­ning af 3. og 6. timebøn fra kl. 9.30.

Lør­dag den 8. juni
kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 9. juni kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
ApG. 16: 16–34 & Joh. 9: 1–38

Tors­dag den 13. juni kl. 10.00
Kri­sti Him­mel­fart
Gud­dom­me­lig Litur­gi
ApG. 1: 1–12 & Luk. 24: 36–53

Søn­dag den 16. juni kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
ApG. 20: 16–18, 28–36 & Joh. 17: 1–13

Lør­dag den 22. juni kl. 17.00
Våge­nat til Pinse

Søn­dag den 23. juni kl. 10.00
Pin­se
Gud­dom­me­lig Litur­gi
ApG. 2: 1–11 & Joh. 7: 37–52 + 8:12

Lør­dag den 29. juni kl. 10.00
Peter & Paulus
Gud­dom­me­lig Litur­gi
2. Kor. 11:21 – 12:9 & Matt. 16: 13–19

Søn­dag den 30. juni kl. 10.00
Alle Hel­gens Søn­dag
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Heb. 11:33 – 12:2 & Matt. 10: 32–33, 37–38 + 19: 27–30