Gudstjenester

Gudstjenester

Guds­mo­ders Beskyt­tel­se
Dag Ham­marskjölds Allé 1A, kld.
2100 Køben­havn Ø

Ændrin­ger til gud­stje­ne­ste­li­sten kan fore­kom­me.

Ons­dag den 21. novem­ber kl. 10.00
Guds­mo­ders ind­fø­ring i Temp­let
Gud­dom­me­lig litur­gi
Heb. 9, 1–7
Luk. 10, 38–42 + 11, 27–28

Lør­dag den 24. novem­ber kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 25. novem­ber kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Ef. 5, 9–19 & Luk 12, 16–21

Lør­dag den 1. decem­ber kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 2. decem­ber kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Ef. 6, 10–17 & Luk. 13, 10–17

Tors­dag den 6. decem­ber kl. 10.00
Hel­li­ge Niko­la­os, ærke­bi­skop af Myra
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Heb. 13, 17–21 & Luk. 6, 17–23

Søn­dag den 9. decem­ber kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Kol. 1, 12–18 & Luk. 13, 10–17

Lør­dag den 15. decem­ber kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 16. decem­ber kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Kol. 3, 4–11 & Luk 14, 16–24

Lør­dag den 22. decem­ber kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 23. decem­ber kl. 10.00
Her­rens For­fædre
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Heb. 11, 9–10 + 17–23 + 32–40 & Matt. 1, 1–25

Man­dag den 24. decem­ber kl. 17.00
Jule­af­tens tje­ne­ste

Tirs­dag den 25. decem­ber kl. 10.00
Vor Her­re Jesu Kri­sti Fød­sel i kødet
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Gal. 4, 4–7 & Matt. 2, 1–12

Søn­dag den 30. decem­ber kl. 10.00
Søn­dag efter Her­rens Fød­sel
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Gal. 1, 11–19 & Matt. 2, 13–23

Godt Nytår!

Lør­dag den 5. janu­ar kl. 17.00
Våge­nat m. Sto­re Vand­ind­vi­else

Søn­dag den 6. janu­ar kl. 10.00
Her­rens Dåb (Teo­fa­ni)
Basi­li­os den Sto­res Litur­gi
Tit. 2, 11–14 + 3, 4–7 & Matt. 3, 13–17