Gudstjenester

Gudstjenester

Guds­mo­ders Beskyt­tel­se
Dag Ham­marskjölds Allé 1A, kld.
2100 Køben­havn Ø

Ændrin­ger til gud­stje­ne­ste­li­sten kan fore­kom­me.

Lør­dag den 20. janu­ar
kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 21. janu­ar
kl. 10.00
Zakæus’ Søn­dag
Gud­dom­me­lig litur­gi
1. Tim. 4, 9–15 & Luk. 19, 1–10

Søn­dag den 28. janu­ar
kl. 10.00
Tol­de­rens og Fari­sæ­e­rens Søn­dag
Gud­dom­me­lig litur­gi
2. Tim. 3, 10–15 & Luk. 18, 10–14

Fre­dag den 2. febru­ar
kl. 10.00
Her­rens Frem­bæ­rel­se i Temp­let
Gud­dom­me­lig litur­gi
Heb. 7, 7–17 & Luk. 2, 22–40

Lør­dag den 3. febru­ar
kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 4. febru­ar
kl. 10.00
Den Fortab­te Søns Søn­dag
Gud­dom­me­lig litur­gi
1. Kor. 6, 12–20 & Luk. 15, 11–32

Lør­dag den 10. febru­ar
Aftentje­ne­ste aflyst

Søn­dag den 11. febru­ar
kl. 10.00
Den yder­ste Dom
Kød­for­sa­gel­sen
Gud­dom­me­lig litur­gi
1. Kor 8,8 – 9,2 & Matt. 25, 31–46

Lør­dag den 17. febru­ar
kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 18. febru­ar
kl. 10.00
Til­gi­vel­sens Søn­dag
Uddri­vel­sen af Para­dis
Gud­dom­me­lig litur­gi
Rom. 13,11 – 14,4 & Matt. 6, 14–21

Den Sto­re Faste ind­le­des

Man­dag, tirs­dag, ons­dag, tors­dag
19.- 20.- 21.- 22. febru­ar
kl. 17.00

Hl. Andreas af Kre­tas Bod­ska­non


Lør­dag den 24. febru­ar
kl. 16.00
Para­stos for H. K. H. Prins Hen­rik


Lør­dag den 24. febru­ar
kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 25. febru­ar
kl. 10.00
Orto­dok­si­ens Søn­dag
Basi­li­os den Sto­res litur­gi
Heb. 11, 24–26+32 – 12,2 & Joh. 1, 43–51

Ons­dag den 28. febru­ar
kl. 17.00
For­u­dind­vie­de Gavers litur­gi

Lør­dag den 3. marts
kl. 16.00
Almen Para­stos & Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 4. marts
kl. 10.00
Hl. Gre­gor Pala­mas
Basi­li­os den Sto­res litur­gi
Heb. 1,10 – 2,3 & Mark. 2, 1–12

Ons­dag den 7. marts
kl. 17.00
For­u­dind­vie­de Gavers litur­gi

Lør­dag den 10. marts
kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 11. marts
kl. 10.00
Det hel­li­ge Kors’ Søn­dag
Basi­li­os den Sto­res litur­gi
Heb. 4,14 – 5,6 & Mark. 8,34 – 9,1

Ons­dag den 14. marts
kl. 17.00
For­u­dind­vie­de Gavers litur­gi

Lør­dag den 17. marts
kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 18. marts
kl. 10.00
Hl. Johan­nes af Sti­gen (Kli­makos)
Basi­li­os den Sto­res litur­gi
Heb. 6, 13–20 & Mark. 9, 17–31

Ons­dag den 21. marts
kl. 17.00
For­u­dind­vie­de Gavers litur­gi

Lør­dag den 24. marts
kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 25. marts
kl. 10.00
Maria Bebu­del­se
Basi­li­os den Sto­res litur­gi
Heb. 2, 11–18 & Luk. 1, 24–38

Ons­dag den 28. marts
kl. 17.00
For­u­dind­vie­de Gavers litur­gi

Lør­dag den 31. marts
kl. 17.00
Våge­nat til Pal­me­søn­dag

Søn­dag den 1. april
kl. 10.00
Pal­me­søn­dag: Her­rens ind­t­og i Jeru­sa­lem
Gud­dom­me­lig litur­gi
Fil. 4, 4–9 & Joh. 12, 1–18