Gudstjenester

Gudstjenester

Guds­mo­ders Beskyt­tel­se
Dag Ham­marskjölds Allé 1A, kld.
2100 Køben­havn Ø

Ændrin­ger til gud­stje­ne­ste­li­sten kan forekomme.

Tirs­dag den 29. juni kl. 10.00
Hel­li­ge Apost­le Peter og Paulus
Gud­dom­me­lig Litur­gi
2. Kor. 11,21 – 12,9 & Matt. 16, 13–19

Søn­dag den 4. juli kl. 10.00
De loka­le Hel­li­ge
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Rom. 2, 10–16 & Matt. 4, 18–23

Søn­dag den 11. juli kl. 10.00
3. søn­dag efter Pin­se
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Rom. 5, 1–10 & Matt. 6, 22–33

Søn­dag den 18. juli kl. 10.00
De hel­li­ge Fædre fra de 6 før­ste Øku­me­ni­ske Kon­ci­ler
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Rom. 6, 18–23 & Matt. 8, 5–13

Søn­dag den 25. juli kl. 10.00
5. søn­dag efter Pin­se
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Rom. 10, 1–10 & Matt. 8,28 ‑9,1

Søn­dag den 1. august kl. 10.00
6. søn­dag efter Pin­se
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Rom. 12, 6–14 & Matt. 9, 1–8

Tors­dag den 5. august kl. 17.00
Våge­nat til Kri­sti Forklarelse

Fre­dag den 6. august kl. 10.00
Kri­sti For­kla­rel­se på Tabor Bjerg
Gud­dom­me­lig Litur­gi
2. Pet. 1, 10–19 & Matt. 17, 1–9

Søn­dag den 8. august kl. 10.00
7. søn­dag efter Pin­se
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Rom. 15, 1–7 & Matt. 9, 27–35

Søn­dag den 15. august kl. 10.00
Guds­mo­ders Hen­soven
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Fil. 2, 5–11 & Luk. 10, 38–42 + 11, 27–28

Lør­dag den 21. august kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 22. august kl. 10.00
9 søn­dag efter Pin­se
Gud­dom­me­lig Litur­gi
1. Kor. 3, 9–17 & Matt. 14, 22–34

Lør­dag den 28 august kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 29. august kl. 10.00
10. søn­dag efter Pin­se
Gud­dom­me­lig Litur­gi
1. Kor. 4, 9–16 & Matt. 17, 14–23