Gudstjenester

Gudstjenester

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed
Dag Ham­marskjölds Allé 1A, kld.
2100 Køben­havn Ø

Ændrin­ger til gud­stje­ne­ste­li­sten kan forekomme.

Før hver litur­gi er der læs­ning af 3. og 6. timebøn fra kl. 9.30.

Fre­dag den 2. febru­ar kl. 10.00
Her­rens Frem­bæ­rel­se i Temp­let
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Heb. 7: 7–17 & Luk. 2: 22–40

Lør­dag den 3. febru­ar kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 4. febru­ar kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
1. Tim. 1: 15–17 & Luk. 18: 35–43

Lør­dag den 10. febru­ar kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 11. febru­ar kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
2. Kor. 6:16 – 7:1 & Matt. 15: 21–28

Lør­dag den 17. febru­ar kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 18. febru­ar kl. 10.00
Zakæus’ Søn­dag
Gud­dom­me­lig Litur­gi
1. Tim. 4: 9–15 & Luk. 19: 1–10

Lør­dag den 24. febru­ar kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 25. febru­ar kl. 10.00
Tol­de­rens og Fari­sæ­e­rens Søn­dag
Gud­dom­me­lig Litur­gi
2. Tim. 3: 10–15 & Luk. 18: 10–14