Gudstjenester

Gudstjenester

Guds­mo­ders Beskyt­tel­se
Dag Ham­marskjölds Allé 1A, kld.
2100 Køben­havn Ø

Ændrin­ger til gud­stje­ne­ste­li­sten kan fore­kom­me.

Fre­dag den 5. janu­ar
kl. 17.00
Aftentje­ne­ste med Sto­re Vand­ind­vi­else

Lør­dag den 6. janu­ar
kl. 10.00
Kri­sti Dåb (Teo­fa­ni)
Gud­dom­me­lig litur­gi
Tit. 3, 11–14, 3, 4–7
Matt. 3, 13–17

Søn­dag den 7. janu­ar
kl. 10.00
Gud­dom­me­lig litur­gi
ApG. 19, 1–8
Joh. 1, 29–34

Fre­dag den 12. janu­ar
kl. 17.00
Aftentje­ne­ste i Aar­hus
(Kl. 16.00: Oplæg til sam­ta­le — Kri­sti Dåb — og vores”)

Lør­dag den 13. janu­ar
Litur­gi i Aar­hus

Lør­dag den 13. janu­ar
Aftentje­ne­ste
Aflyst

Søn­dag den 14. janu­ar
kl. 10.00
Gud­dom­me­lig litur­gi
Ef. 4, 7–13
Matt. 4, 12–17

Lør­dag den 20. janu­ar
kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 21. janu­ar
kl. 10.00
Zakæus’ Søn­dag
Gud­dom­me­lig litur­gi
1. Tim. 4, 9–15
Luk. 19, 1–10