Gudstjenester

Gudstjenester

Guds­mo­ders Beskyt­tel­se
Dag Ham­marskjölds Allé 1A, kld.
2100 Køben­havn Ø

Ændrin­ger til gud­stje­ne­ste­li­sten kan fore­kom­me.

Fre­dag den 6. decem­ber kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Hel­li­ge Niko­la­os Under­gø­re­ren

Fre­dag den 6. decem­ber
kl. 17.00
Aftentje­ne­ste i Aar­hus

Lør­dag den 7. decem­ber
kl. 10.00
Gud­dom­me­lig litur­gi i Aar­hus
Læs­nin­ger fra kl. 9.30

Søn­dag den 8. decem­ber kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Ef. 4, 1–6 & Luk. 10, 25–37

Søn­dag den 8. decem­ber kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi på Sam­sø
Læs­nin­ger fra kl. 9.30
Adres­se:
Lan­gør Kir­ke
Lan­gø­re­vej 9
8305 Sam­sø

Lør­dag den 14. decem­ber kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 15. decem­ber kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Kol. 3, 4–11 & Luk. 14, 16–24

Lør­dag den 21. decem­ber kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 22. decem­ber kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Heb. 11, 9–10 + 17–23 + 32–40 & Matt. 1, 1–25

Tirs­dag den 24. decem­ber kl. 17.00
Jule­af­ten­stje­ne­ste

Ons­dag den 25. decem­ber kl. 10.00
Jule­dag
Vor Her­re Jesu Kri­sti Fød­sel
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Gal. 4, 4–7 & Matt. 2, 1–12