Gudstjenester

Gudstjenester

Guds­mo­ders Beskyt­tel­se
Dag Ham­marskjölds Allé 1A, kld.
2100 Køben­havn Ø

Ændrin­ger til gud­stje­ne­ste­li­sten kan fore­kom­me.

Søn­dag den 22. juli kl. 10.00
Gud­dom­me­lig litur­gi
1. Kor. 1, 10–18 & Matt. 14, 14–22

Lør­dag den 28. juli kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 29. juli kl. 10.00
Gud­dom­me­lig litur­gi
1. Kor. 3, 9–17 & Matt. 14, 22–34

Søn­dag den 5. august kl. 10.00
Gud­dom­me­lig litur­gi
1. Kor 4, 9–16 & Matt. 17, 14–23

Man­dag den 6. august kl. 10.00
Kri­sti For­kla­rel­se
Gud­dom­me­lig litur­gi
2. Pet. 1, 10–19 & Matt. 17, 1–9

Lør­dag den 11. august kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 12. august kl. 10.00
Gud­dom­me­lig litur­gi
1. Kor. 9, 2–12 & Matt. 18, 23–35

Tirs­dag den 14 august kl. 17.00
Våge­nat til Guds­mo­ders Hen­soven

Ons­dag den 15. august kl. 10.00
Guds­mo­ders Hen­soven
Gud­dom­me­lig litur­gi
Fil. 2, 5–11 & Luk. 10, 38–42 + 11, 27–28

Søn­dag den 19. august kl. 10.00
Gud­dom­me­lig litur­gi
1. Kor. 15, 1–11 & Matt. 19, 16–26