Gudstjenester

Gudstjenester

Guds­mo­ders Beskyt­tel­se
Dag Ham­marskjölds Allé 1A, kld.
2100 Køben­havn Ø

Ændrin­ger til gud­stje­ne­ste­li­sten kan fore­kom­me.

Covid-19-restrik­tio­ner

Tirs­dag den 1. sep­tem­ber kl. 6.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi

Lør­dag den 5. sep­tem­ber kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 6. sep­tem­ber kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
1. Kor. 16, 13–24 & Matt. 21, 33–42

Tirs­dag den 8. sep­tem­ber kl. 10.00
Guds­mo­ders Fød­sel
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Fil. 2, 5–11 & Luk. 10, 38–42 + 11, 27–28

Søn­dag den 13. sep­tem­ber kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
2. Kor. 1,21 – 2,4 & Matt. 22, 1–14

Man­dag den 14. sep­tem­ber kl. 6.00
Kors­op­hø­jel­sen
Gud­dom­me­lig Litur­gi
1. Kor. 1, 18–24 & Joh. 19, 6–11 + 13–20 + 25–28 + 30–35

Lør­dag den 19. sep­tem­ber kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 20. sep­tem­ber kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
2. Kor. 4, 6–15 & Matt. 22, 35–46

OBS: Tors­dag den 24. sep­tem­ber kl. 6.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Hl. Silou­an
(ryk­ket fra ons­dag til tors­dag)

Lør­dag den 26. sep­tem­ber kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 27. sep­tem­ber kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
2. Kor. 6, 1–10 & Matt. 25, 14–30

Tors­dag den 1. okto­ber kl. 10.00
Guds­mo­ders Beskyt­tel­se
Vor menig­heds års­fest
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Heb. 9, 1–7 & Luk. 10, 38–42 + 11, 27–28

Lør­dag den 3. okto­ber kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 4. okto­ber kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
2. Kor. 6,16 – 7,1 & Matt. 15, 21–28

Ons­dag den 7. okto­ber kl. 6.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi

Lør­dag den 10. okto­ber kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 11. okto­ber kl. 10.00
Fædre­ne fra den VII Øku­me­ni­ske Kon­cil år 787
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Heb. 13, 7–16 & Joh. 17, 1–13