Gudstjenester

Gudstjenester

Guds­mo­ders Beskyt­tel­se
Dag Ham­marskjölds Allé 1A, kld.
2100 Køben­havn Ø

Ændrin­ger til gud­stje­ne­ste­li­sten kan fore­kom­me.

Lør­dag den 24. juni kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 25. juni kl. 10.00
Gud­dom­me­lig litur­gi
Rom. 5, 1–10 & Matt 6, 22–33

Ons­dag den 28. juni kl. 17.00
Våge­nat til Apo­stel­fe­sten

Tors­dag den 29. juni kl. 10.00
De hel­li­ge apost­le Peter og Paulus
2. Kor. 11,21 – 12,9 & Matt. 16, 13–19

Søn­dag den 2. juli kl. 10.00
Gud­dom­me­lig litur­gi
Rom. 6, 18–23 & Matt. 8, 5–13

Søn­dag den 9. juli kl. 10.00
Gud­dom­me­lig litur­gi
Rom. 10, 1–10 & Matt 8,28 – 9,1

Søn­dag den 16. juli kl. 10.00
Fædre­ne fra de 6 før­ste Øku­me­ni­ske Kon­ci­ler
Gud­dom­me­lig litur­gi
Heb. 13, 7–16 & Joh. 17, 1–13

Søn­dag den 23. juli kl. 10.00
Gud­dom­me­lig litur­gi
Rom. 15, 1–7 & Matt 9, 27–35

Søn­dag den 30. juli kl. 10.00
Gud­dom­me­lig litur­gi
1.Kor. 1, 10–18 & Matt 14, 14–22

Lør­dag den 5. august kl. 17.00
For­kla­rel­sens Våge­nat

Søn­dag den 6. august kl. 10.00
Kri­sti For­kla­rel­se på Tabor Bjerg
Gud­dom­me­lig litur­gi
2. Pet. 1, 10–19 & Matt 17, 1–9

Søn­dag den 13. august kl. 10.00
Gud­dom­me­lig litur­gi
1. Kor. 4, 9–16 & Matt 17, 14–23

Man­dag den 14. august kl. 17.00
Våge­nat til Guds­mo­ders Hen­soven

Tirs­dag den 15. august kl 10.00
Den alhel­li­ge Guds­mo­ders Hen­soven
Gud­dom­me­lig litur­gi
Fil 2, 5–11 & Luk. 10, 38–42 + 11, 27–28