Gudstjenester

Gudstjenester

Guds­mo­ders Beskyt­tel­se
Dag Ham­marskjölds Allé 1A, kld.
2100 Køben­havn Ø

Ændrin­ger til gud­stje­ne­ste­li­sten kan fore­kom­me.

Lør­dag den 12. janu­ar kl. 10.00
Litur­gi i Aar­hus

Lør­dag den 12. janu­ar kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 13. janu­ar kl. 10.00
Søn­dag efter Her­rens Dåb
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Ef. 4, 7–13 & Matt. 4, 12–17

Lør­dag den 19. janu­ar kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 20. janu­ar kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Kol. 3, 12–17 & Luk. 18, 18–27

Lør­dag den 26. janu­ar kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 27. janu­ar kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
1. Tim. 1, 15–17 & Luk. 18, 35–43

Lør­dag den 2. febru­ar kl. 10.00
Frem­bæ­rel­sen i Temp­let
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Heb. 7, 7–17 & Luk. 2, 22–40

Søn­dag den 3. febru­ar kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
1. Tim. 4, 8–15 & Matt. 15, 21–28

Lør­dag den 9. febru­ar kl. 10.00
Litur­gi i Aar­hus

Søn­dag den 10. febru­ar kl. 10.00
Zakæus’ Søn­dag
Gud­dom­me­lig Litur­gi
1. Tim. 4, 8–15 & Luk. 19, 1–10