Gudstjenester

Gudstjenester

Guds­mo­ders Beskyt­tel­se
Dag Ham­marskjölds Allé 1A, kld.
2100 Køben­havn Ø

Ændrin­ger til gud­stje­ne­ste­li­sten kan forekomme.

Lør­dag den 30. april kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 1. maj kl. 10.00
Tho­mas’ Søn­dag
Gud­dom­me­lig Litur­gi
ApG 5: 12–20 & Joh 20: 19–31

Lør­dag den 7. maj kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 8. maj kl. 10.00
De Myr­ra­bæ­ren­de Kvin­ders Søn­dag
Josef af Ari­matæa
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Apg 6: 1–7 & Mark 15:43 – 16:8

Lør­dag den 14. maj kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 15. maj kl. 10.00
Den Lam­me Mands Søn­dag
Gud­dom­me­lig Litur­gi
ApG 9: 32–42 & Joh. 5: 1–15

Søn­dag den 22. maj kl. 10.00
Den Sama­ri­tan­ske Kvin­des Søn­dag
Gud­dom­me­lig Litur­gi
ApG 11: 19–26, 29–30 & Joh. 4: 5–42

Lør­dag den 28. maj kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 29. maj kl. 10.00
Den Blind­fød­te Mands Søn­dag
Gud­dom­me­lig Litur­gi
ApG 16: 16–34 & Joh. 9: 1–38

Ons­dag den 1. juni kl. 17.00
Påske­ti­dens afslut­ning
Våge­nat til Kri­sti Himmelfart

Tors­dag den 2. juni kl. 10.00
Kri­sti Him­mel­fart
Gud­dom­me­lig Liturgi

Søn­dag den 5. juni kl. 10.00
Fædre­ne fra 1. Øku­me­ni­ske Kon­cil
Gud­dom­me­lig Liturgi

Lør­dag den 11. juni kl. 17.00
Våge­nat til Pinse

Søn­dag den 12. juni kl. 10.00
Pin­se
Gud­dom­me­lig Litur­gi
ApG 2: 1–11 & Joh. 7: 37–52 + 8:12