Gudstjenester

Gudstjenester

Guds­mo­ders Beskyt­tel­se
Dag Ham­marskjölds Allé 1A, kld.
2100 Køben­havn Ø

Ændrin­ger til gud­stje­ne­ste­li­sten kan forekomme.

Lør­dag den 4. decem­ber kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 5. decem­ber kl. 10.00
24. Søn­dag efter Pin­se
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Heb. 13: 17 – 21 & Luk. 6: 17 — 23

Lør­dag den 11. decem­ber kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 12. decem­ber kl. 10.00
25. Søn­dag efter Pin­se
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Kol. 3, 4 – 11 & Luk. 14, 16 – 24

Lør­dag den 18. decem­ber kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 19. decem­ber kl. 10.00
For­fædre­nes Søn­dag
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Heb. 11, 9 – 10 + 17 & Matt. 1, 1- 25

Fre­dag den 24. decem­ber kl. 17.00
Jule­af­tens sær­li­ge tjeneste

Lør­dag den 25. decem­ber kl. 10.00
Vor Her­re Gud og Frel­ser Jesu Kri­sti Fød­sel
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Gal. 4, 4–7 & Matt. 2, 1–12