Gudstjenester

Gudstjenester

Guds­mo­ders Beskyt­tel­se
Dag Ham­marskjölds Allé 1A, kld.
2100 Køben­havn Ø

Ændrin­ger til gud­stje­ne­ste­li­sten kan forekomme.

Lør­dag den 3. decem­ber
Aftentje­ne­ste aflyst

Søn­dag den 4. decem­ber kl. 10.00
25. Søn­dag efter Pin­se
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Ef. 4: 1–6 & Luk. 10: 25–37

Tirs­dag den 6. decem­ber kl. 10.00
Hl. Niko­la­os, Ærke­bi­skop af Myra
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Heb. 13: 17 – 21 & Luk. 6: 17 – 23

Lør­dag den 10. decem­ber kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 11. decem­ber kl. 10.00
De hel­li­ge For­fædres Søn­dag
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Kol. 3: 4–11 & Luk. 14: 16 – 24

Søn­dag den 18. decem­ber kl. 10.00
Søn­da­gen inden Jul.
Jesu slægtstav­le
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Heb. 11: 9 – 10 + 17 – 40 & Matt. 1: 1 – 25

Lør­dag den 24. decem­ber kl. 17.00
Jule­af­tens Vågenat

Søn­dag den 25. decem­ber kl. 10.00
Vor Her­re Jesu Kri­sti Fød­sel
Basi­li­os den Sto­res Gud­dom­me­li­ge Litur­gi
Gal. 4: 4 – 7 & Matt. 2: 1 — 12