Gudstjenester

Gudstjenester

Guds­mo­ders Beskyt­tel­se
Dag Ham­marskjölds Allé 1A, kld.
2100 Køben­havn Ø

Ændrin­ger til gud­stje­ne­ste­li­sten kan fore­kom­me.

Tirs­dag den 12. novem­ber kl. 19.00
Jesus­bøn

Lør­dag den 16. novem­ber kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 17. novem­ber kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Gal. 6, 11–18 & Luk. 16, 19–31

Tors­dag den 21. novem­ber kl. 10.00
Guds­mo­ders Ind­fø­ring i Temp­let
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Heb. 9, 1–7 & Luk. 10, 38–42 + 11, 27–28

Lør­dag den 23. novem­ber kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 24. novem­ber kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Ef. 2, 4–10 & Luk. 8, 26–39

Tirs­dag den 26. novem­ber kl. 19.00
Jesus­bøn

Søn­dag den 1. decem­ber kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Ef. 2, 14–22 & Luk. 8, 41–56

Fre­dag den 6. decem­ber kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Hel­li­ge Niko­la­os Under­gø­re­ren

Søn­dag den 8. decem­ber kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Ef. 4, 1–6 & Luk. 10, 25–37

Lør­dag den 14. decem­ber kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 15. decem­ber kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Kol. 3, 4–11 & Luk. 14, 16–24

Lør­dag den 21. decem­ber kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 22. decem­ber kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Heb. 11, 9–10 + 17–23 + 32–40 & Matt. 1, 1–25

Tirs­dag den 24. decem­ber kl. 17.00
Jule­af­ten­stje­ne­ste

Ons­dag den 25. decem­ber kl. 10.00
Jule­dag
Vor Her­re Jesu Kri­sti Fød­sel
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Gal. 4, 4–7 & Matt. 2, 1–12