Gudstjenester

Gudstjenester

Guds­mo­ders Beskyttelse
Dag Ham­marskjölds Allé 1A, kld.
2100 Køben­havn Ø

Ændrin­ger til gud­stje­ne­ste­li­sten kan forekomme.

Covid-19-restrik­tio­ner

I et styk­ke tid frem skal man til­mel­de sig til gudstjenesterne.

Det skal ske til kir­ke­læ­ser Jakob Smith på mobil:
29 84 53 82 eller mail:
webmaster@ortodoks.dk

Litur­gi­er­ne trans­mit­te­res via YouTube

Lør­dag den 27. febru­ar kl. 17.00
Aftentjeneste

Søn­dag den 28. febru­ar kl. 10.00
Den Fortab­te Søns Søndag
Gud­dom­me­lig Liturgi
1. Kor. 6, 12–20 & Luk. 15, 11–32

Lør­dag den 6. marts kl. 17.00
Aftentjeneste

Søn­dag den 7. marts kl. 10.00
Den Yder­ste Doms Søndag
Gud­dom­me­lig Liturgi
1. Kor. 8,8 – 9,2 & Matt. 25, 31–46

Lør­dag den 13. marts kl. 17.00
Aftentjeneste

Søn­dag den 14. marts kl. 10.00
Uddri­vel­sen af Paradis
Til­gi­vel­sens Søndag
Gud­dom­me­lig Liturgi
Rom. 13,11 – 14,4 & Matt. 6, 14–21

Her begyn­der Den Sto­re Faste

Ma. d. 15., ti. d. 16., ons. den 17., to. d. 18. marts
Alle dage kl 17.00
Læs­ning af Hl. Andreas af Kre­tas Bodskanon

Lør­dag den 20. marts kl. 17.00
Aftentjeneste

Søn­dag den 21. marts kl. 10.00
Orto­dok­si­ens Søndag
Basi­li­os den Sto­res Liturgi
Heb. 11, 24–26, + 32 – 12,2 & Joh. 1, 43–51

Ons­dag den 24. marts kl. 17.00
For­u­dind­vie­de Gavers Liturgi

Tors­dag den 25. marts kl. 10.00
Maria Bebudelse
Gud­dom­me­lig Liturgi
Heb. 2, 11–18 & Luk. 1, 24–38

Lør­dag den 27. marts kl. 17.00
Aftentjeneste

Søn­dag den 28. marts kl. 10.00
Hel­li­ge Gre­gor Palamas
Basi­li­os den Sto­res Liturgi
Heb. 1,10 – 2,3 & Mark. 2, 1–12

Ons­dag den 31. marts kl. 17.00
For­u­dind­vie­de Gavers Liturgi

Lør­dag den 3. april kl. 17.00
Aftentjeneste

Søn­dag den 4. april kl. 10.00
Det hel­li­ge Kors’ Søndag
Basi­li­os den Sto­res Liturgi
Heb. 4,14 – 5,6 & Mark. 8,34 – 9,1

Ons­dag den 7. april kl. 17.00
For­u­dind­vie­de Gavers Liturgi

Lør­dag den 10. april kl. 17.00
Aftentjeneste
(Læsertje­ne­ste)

Søn­dag den 11. april kl. 10.00
Hel­li­ge Johan­nes af Sti­gen (Kli­makos)
Basi­li­os den Sto­res Liturgi
Heb. 6, 13–20 & Mark. 9, 17–31

Ons­dag den 14. april kl. 17.00
For­u­dind­vie­de Gavers Liturgi

Lør­dag den 17. april kl. 17.00
Aftentjeneste

Søn­dag den 18. april kl. 10.00
Hel­li­ge Maria af Ægypten
Basi­li­os den Sto­res Liturgi
Heb. 9, 11–14 & Mark. 10, 32–45

Ons­dag den 21. april kl. 17.00
For­u­dind­vie­de Gavers Liturgi

Lør­dag den 24. april kl. 10.00
Lazarus’ Lørdag
Gud­dom­me­lig Liturgi
Heb. 12,28 – 13,8 & Joh. 11, 1–45

Søn­dag den 25. april kl. 10.00
Palmesøndag
Her­rens Ind­t­og i Jerusalem
Gud­dom­me­lig Liturgi
Fil. 4, 4–9 & Joh. 12, 1–18