Gudstjenester

Gudstjenester

Guds­mo­ders Beskyt­tel­se
Dag Ham­marskjölds Allé 1A, kld.
2100 Køben­havn Ø

Ændrin­ger til gud­stje­ne­ste­li­sten kan forekomme.

I et styk­ke tid frem skal man til­mel­de sig til gudstjenesterne.

Det skal ske til kir­ke­læ­ser Jakob Smith på mobil:
29 84 53 82 eller mail:
webmaster@ortodoks.dk

Lør­dag den 19. juni kl. 17.00
Våge­nat til Pinsen

Søn­dag den 20. juni kl. 10.00
Pin­se. — Den hel­li­ge Tre­e­nig­hed
Hel­li­gån­dens nedsti­gen over Apostlene

Lør­dag den 26. juni kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 27. juni kl. 10.00
Alle Hel­li­ges Søn­dag
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Heb. 11,33 – 12,2 & Matt. 10, 32–33, 37–38 + 19, 27–30

Tirs­dag den 29. juni kl. 10.00
Hel­li­ge Apost­le Peter og Paulus
Gud­dom­me­lig Litur­gi
2. Kor. 11,21 – 12,9 & Matt. 16, 13–19