Gudstjenester

Gudstjenester

Guds­mo­ders Beskyt­tel­se
Dag Ham­marskjölds Allé 1A, kld.
2100 Køben­havn Ø

Ændrin­ger til gud­stje­ne­ste­li­sten kan fore­kom­me.

Lør­dag den 21. okto­ber
kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 22. okto­ber
kl. 10.00
Gud­dom­me­lig litur­gi
Gal. 1, 11–19 & Luk. 7, 11–16

Lør­dag den 28. okto­ber
kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 29. okto­ber
kl. 10.00
Gud­dom­me­lig litur­gi
Gal 2, 16–20 & Luk. 8, 5–15

Lør­dag den 4. novem­ber
kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 5. novem­ber
kl. 10.00
Gud­dom­me­lig litur­gi
Gal. 6, 11–18 & Luk. 16, 19–31

Fre­dag den 10. novem­ber
kl. 16.00
Fored­rag + Aftentje­ne­ste i Aar­hus

Lør­dag den 11. novem­ber
Litur­gi i Aar­hus

Lør­dag den 11. novem­ber
kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 12. novem­ber
kl. 10.00
Gud­dom­me­lig litur­gi
Ef. 2, 4–10 & Luk. 8, 26–39

Ons­dag den 15. novem­ber
Jule­fa­sten begyn­der

Lør­dag den 18. novem­ber
kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 19. novem­ber
kl. 10.00
Gud­dom­me­lig litur­gi
Ef. 2, 14–22 & Luk. 8, 41–56

Tirs­dag den 21. novem­ber
kl. 10.00
Guds­mo­ders Ind­fø­ring i Temp­let
Gud­dom­me­lig litur­gi
Heb. 9, 1–7 & Luk. 10, 38–42 + 11, 27–28

Lør­dag den 25. novem­ber
kl. 16.00
Almen Para­stos
Kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 26. novem­ber
kl. 10.00
Gud­dom­me­lig litur­gi
Ef. 4, 1–6 & Luk. 10, 25–37

Lør­dag den 2. decem­ber
kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 3. decem­ber
kl. 10.00
Gud­dom­me­lig litur­gi
Ef. 5, 9–19 & Luk. 12, 16–21

Ons­dag den 6. decem­ber
kl. 10.00
Hl. Niko­la­os, Ærke­bi­skop i Myra i Lyki­en
Gud­dom­me­lig litur­gi
Heb. 13, 17–21 & Luk. 6, 17–23

Fre­dag den 8. decem­ber
kl. 16.00
Fored­rag + Aftentje­ne­ste i Aar­hus

Lør­dag den 9. decem­ber
Litur­gi i Aar­hus

Lør­dag den 9. decem­ber
kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 10. decem­ber
kl. 10.00
Gud­dom­me­lig litur­gi
Ef. 6, 10–17 & Luk. 13, 10–17