Gudstjenester

Gudstjenester

Guds­mo­ders Beskyt­tel­se
Dag Ham­marskjölds Allé 1A, kld.
2100 Køben­havn Ø

Ændrin­ger til gud­stje­ne­ste­li­sten kan fore­kom­me.

Tirs­dag den 21. janu­ar kl. 19.00
Jesus­bøn

Lør­dag den 25. janu­ar kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 26. janu­ar kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Ef. 6, 10–17 & Luk. 13, 10–17

Lør­dag den 1. febru­ar kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 2. febru­ar kl. 10.00
Frem­bæ­rel­sen i Temp­let
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Heb. 7, 7–17 & Luk 2, 22–40

Søn­dag den 9. febru­ar kl. 10.00
Tol­de­rens og Fari­sæ­e­rens Søn­dag
Gud­dom­me­lig Litur­gi
2. Tim. 3, 10–15 & Luk. 18, 10–14

Lør­dag den 15. febru­ar kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 16. febru­ar kl. 10.00
Den Fortab­te Søns Søn­dag
Gud­dom­me­lig Litur­gi
1. Kor. 6, 12–20 & Luk. 15, 11–32

Lør­dag den 22. febru­ar kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 23. febru­ar kl. 10.00
Den Yder­ste Doms Søn­dag
Gud­dom­me­lig Litur­gi
1. Kor. 8,8 – 9,2 & Matt. 25, 31–46

(Kød­for­sa­gel­sen)

Lør­dag den 29. febru­ar kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 1. marts kl. 10.00
Uddri­vel­sen fra Para­dis
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Rom. 13,11 – 14,4 & Matt, 6, 14–21

(Den Sto­re Faste – Påske­fa­sten – ind­le­des den 2. marts)