Gudstjenester

Gudstjenester

Guds­mo­ders Beskyt­tel­se
Dag Ham­marskjölds Allé 1A, kld.
2100 Køben­havn Ø

Ændrin­ger til gud­stje­ne­ste­li­sten kan fore­kom­me.

Søn­dag den 7. juli kl. 10.00
Loka­le Hel­li­ges Søn­dag
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Heb. 11,33 – 12,2 & Matt. 4,25 – 5,12

Søn­dag den 14. juli kl. 10.00
Fædre­ne fra de seks før­ste Kon­ci­ler
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Rom. 6, 18–23 & Matt. 8, 5–13

Søn­dag den 21. juli kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Rom. 10, 1–10 & Matt. 8,28 – 9,1

Søn­dag den 28. juli kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Rom. 12, 6–14 & Matt. 9, 1–8

Søn­dag den 4. august kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Rom. 15, 1–7 & Matt. 9, 27–35

Man­dag den 5. august kl. 17.00
Våge­nat til For­kla­rel­sen

Tirs­dag den 6. august kl. 10.00
Kri­sti For­kla­rel­se på Tabor Bjerg
Gud­dom­me­lig Litur­gi
2. Pet. 1, 10–19 & Matt. 17, 1–9

Søn­dag den 11. august kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
1. Kor. 1, 10–18 & Matt. 14, 14–22

Ons­dag den 14. august kl. 17.00
Våge­nat til Hen­soven

Tors­dag den 15. august kl. 10.00
Guds­mo­ders Hen­soven
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Fil. 2, 5–11 & Luk. 10, 38–42 + 11, 27–28

Søn­dag den 18. august kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
1. Kor. 3, 9–17 & Matt. 14, 22–34

Lør­dag den 24. august kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 25. august kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
1. Kor. 4, 9–16 & Matt. 17, 14–23

Lør­dag den 31. august kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 1. sep­tem­ber kl. 10.00
Kir­ke­å­rets Begyn­del­se
Gud­dom­me­lig Litur­gi
1. Tim. 2, 1–7 & Luk. 4, 16–22