Gudstjenester

Gudstjenester

Guds­mo­ders Beskyt­tel­se
Dag Ham­marskjölds Allé 1A, kld.
2100 Køben­havn Ø

Ændrin­ger til gud­stje­ne­ste­li­sten kan fore­kom­me.

Lør­dag den 18. febru­ar
kl. 10.00
Ihukom­mel­se af de hen­sov­ne
Gud­dom­me­lig litur­gi
1. The­ss. 4, 13–17 & Joh. 5, 24–30

Søn­dag den 19. febru­ar
kl. 10.00
Den Yder­ste Doms Søn­dag. — Kød­fa­sten
1. Kor. 8,8 – 9,2 & Matt. 25, 31–46

Lør­dag den 25. febru­ar
kl. 10.00
Litur­gi med dåb

Søn­dag den 26. febru­ar
kl. 10.00
Uddri­vel­sen af Para­dis
Til­gi­vel­sens Søn­dag. — Oste­fa­sten
Rom. 13,11 – 14,4 & Matt. 6, 14–21

Den Sto­re Faste begyn­der man­dag den 27. febru­ar

Hl. Andreas af Kre­tas Sto­re Bod­ska­non:
I. Man­dag den 27. febru­ar kl. 17.00
II. Tirs­dag den 28. febru­ar kl. 17.00
III. Ons­dag den 1. marts kl. 17.00
IV. Tors­dag den 2. marts kl. 17.00

Søn­dag den 5. marts
kl. 10.00
Orto­dok­si­ens Søn­dag
Basi­li­os den Sto­res Litur­gi
Heb. 11, 24–26+32 – 12,2 & Joh. 1, 43–51

Ons­dag den 8. marts
kl. 17.00
For­u­dind­vie­de Gavers Litur­gi

Lør­dag den 11. marts
kl. 10.00
Litur­gi i Aar­hus

Søn­dag den 12. marts
kl. 10.00
Hl. Gre­gor Pala­mas
Basi­li­os den Sto­res Litur­gi
Heb. 1,10 – 2,3 & Mark. 2, 1–12

Ons­dag den 15. marts
kl. 17.00
For­u­dind­vie­de Gavers Litur­gi

Lør­dag den 18. marts
kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 19. marts
kl. 10.00
Det Hel­li­ge Kors’ Søn­dag
Basi­li­os den Sto­res Litur­gi
Heb. 4,14 – 5,6 & Mark. 8,34 – 9,1

Ons­dag den 22. marts
kl. 17.00
For­u­dind­vie­de Gavers Litur­gi

Lør­dag den 25. marts
kl. 10.00
Bebu­del­sen
Johan­nes Chryso­st­o­mos’ Litur­gi
Heb. 2, 11–18 & Luk. 1, 24–28

Søn­dag den 26. marts
kl. 10.00
Hl. Johan­nes af Sti­gen
Basi­li­os den Sto­res Litur­gi
Heb. 6, 13–20 & Mark 9, 17–31

Ons­dag den 29. marts
kl. 17.00
For­u­dind­vie­de Gavers Litur­gi

Lør­dag den 1. april
kl. 10.00
Litur­gi i Aar­hus

Søn­dag den 2. april
kl. 10.00
Hl. Maria af Ægyp­ten
Basi­li­os den Sto­res Litur­gi
Heb. 9, 11–14 & Mark 10, 32–45

Ons­dag den 5. april
kl. 17.00
For­u­dind­vie­de Gavers Litur­gi

Lør­dag den 8. april
kl. 10.00
Lazarus’ Lør­dag
Johan­nes Chryso­st­o­mos’ Litur­gi

Søn­dag den 9. april
kl. 10.00
Pal­me­søn­dag
Her­rens Ind­t­og i Jeru­sa­lem
Johan­nes Chryso­st­o­mos’ Litur­gi
Fil. 4, 4–9 & Joh. 12, 1–18