Gudstjenester

Gudstjenester

Guds­mo­ders Beskyt­tel­se
Dag Ham­marskjölds Allé 1A, kld.
2100 Køben­havn Ø

Ændrin­ger til gud­stje­ne­ste­li­sten kan fore­kom­me.

Lør­dag den 29. sep­tem­ber kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 30. sep­tem­ber kl. 10.00
Gud­dom­me­lig litur­gi
2. Kor. 9, 6–11
Luk. 5, 1–11

Man­dag den 1. okto­ber kl. 10.00
Guds­mo­ders Beskyt­tel­se
Menig­he­dens års­fest
Gud­dom­me­lig litur­gi
Heb. 9, 1–7
Luk. 10, 38–42 + 11, 27–28

Lødag den 6. okto­ber kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 7. okto­ber kl. 10.00
Gud­dom­me­lig litur­gi
2. Kor. 11,31 – 12,9
Luk. 6, 31–36

Søn­dag den 14. okto­ber kl. 10.00
Fædre­ne fra det 7. Øku­me­ni­ske Kon­cil
Gud­dom­me­lig litur­gi
Heb. 13, 7–16
Joh. 17, 1–13

Lør­dag den 20. okto­ber kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 21. okto­ber kl. 10.00
Gud­dom­me­lig litur­gi
Gal. 2, 16–20
Luk. 8, 5–15

Lør­dag den 27. okto­ber kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 28. okto­ber kl. 10.00
Gud­dom­me­lig litur­gi
Gal. 6, 11–18
Luk. 16, 19–31

Lør­dag den 3. novem­ber kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 4. novem­ber kl. 10.00
Gud­dom­me­lig litur­gi
Ef. 2, 4–10
Luk. 8, 26–39

Søn­dag den 11. novem­ber kl. 10.00
Gud­dom­me­lig litur­gi
Ef. 2, 14–22
Luk. 8, 41–56

Lør­dag den 17. novem­ber kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 18. novem­ber kl. 10.00
Gud­dom­me­lig litur­gi
Ef. 4, 1–6
Luk. 10, 25–37

Ons­dag den 21. novem­ber kl. 10.00
Guds­mo­ders ind­fø­ring i Temp­let
Gud­dom­me­lig litur­gi
Heb. 9, 1–7
Luk. 10, 38–42 + 11, 27–28