Gudstjenester

Gudstjenester

Guds­mo­ders Beskyt­tel­se
Dag Ham­marskjölds Allé 1A, kld.
2100 Køben­havn Ø

Ændrin­ger til gud­stje­ne­ste­li­sten kan fore­kom­me.

Tirs­dag den 18. febru­ar kl. 19.00
Jesus­bøn

Lør­dag den 22. febru­ar kl. 17.00
Aftentje­ne­ste
(Læsertje­ne­ste)

Søn­dag den 23. febru­ar kl. 10.00
Den Yder­ste Doms Søn­dag
Gud­dom­me­lig Litur­gi
1. Kor. 8,8 – 9,2 & Matt. 25, 31–46

(Kød­for­sa­gel­sen)

Lør­dag den 29. febru­ar kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 1. marts kl. 10.00
Uddri­vel­sen fra Para­dis
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Rom. 13,11 – 14,4 & Matt, 6, 14–21

(Den Sto­re Faste – Påske­fa­sten – ind­le­des den 2. marts)

Man­dag den 2. marts kl. 17.00
Hel­li­ge Andreas af Kre­tas Bods­ka­non, del 1

Tirs­dag den 3. marts kl. 17.00
Hel­li­ge Andreas af Kre­tas Bods­ka­non, del 2

Ons­dag den 4. marts kl. 17.00
Hel­li­ge Andreas af Kre­tas Bods­ka­non, del 3

Tors­dag den 5. marts kl. 17.00
Hel­li­ge Andreas af Kre­tas Bods­ka­non, del 4

Fre­dag den 6. marts kl. 17.00
For­u­dind­vie­de Gavers Litur­gi

Lør­dag den 7. marts kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 8. marts kl. 10.00
Orto­dok­si­ens Søn­dag
Basi­li­os den Sto­res Litur­gi
Heb. 11, 24–26+32 – 12,2 & Joh. 1, 43–51

Ons­dag den 11. marts kl. 17.00
For­u­dind­vie­de Gavers Litur­gi

Fre­dag den 13. marts kl. 17.00
For­u­dind­vie­de Gavers Litur­gi

Lør­dag den 14. marts kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 15. marts kl 10.00
Hel­li­ge Gre­gor Pala­mas’ Søn­dag
Basi­li­os den Sto­res Litur­gi
Heb. 1,10 – 2,3 & Mark. 2, 1–12

Ons­dag den 18. marts kl. 17.00
For­u­dind­vie­de Gavers Litur­gi

Lør­dag den 21. marts kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 22. marts kl. 10.00
Det hel­li­ge Kors’ Søn­dag
Basi­li­os den Sto­res Litur­gi
Heb. 4,14 – 5,6 & Mark. 8,34 – 9,1

Ons­dag den 25. marts kl. 10.00
Maria Bebu­del­se
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Heb. 2, 11–18 & Luk. 1, 24–38

Fre­dag den 27. marts kl. 17.00
For­u­dind­vie­de Gavers Litur­gi

Lør­dag den 28. marts kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 29. marts kl. 10.00
Hel­li­ge Johan­nes af Sti­gen (Kli­makos)
Basi­li­os den Sto­res Litur­gi
Ef. 5, 9–19 & Matt. 4,25 – 5,12

Ons­dag den 1. april kl. 17.00
For­u­dind­vie­de Gavers Litur­gi

Lør­dag den 4. april kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 5. april kl 10.00
Hel­li­ge Maria af Ægyp­ten
Basi­li­os den Sto­res Litur­gi
Gal. 3, 23–29 & Luk. 7, 36–50

Ons­dag den 8. april kl. 17.00
For­u­dind­vie­de Gavers Litur­gi

Lør­dag den 11. april kl. 17.00
Våge­nat til Pal­me­søn­dag

Søn­dag den 12. april kl. 10.00
Pal­me­søn­dag – Her­rens Ind­t­og i jeru­sa­lem
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Fil. 4, 4–9 & Joh. 12, 1–18