Gudstjenester

Gudstjenester

Guds­mo­ders Beskyt­tel­se
Dag Ham­marskjölds Allé 1A, kld.
2100 Køben­havn Ø

Ændrin­ger til gud­stje­ne­ste­li­sten kan forekomme.

Lør­dag den 28. august kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 29. august kl. 10.00
Hl. Johan­nes Døbe­rens Hals­hug­ning
Gud­dom­me­lig Litur­gi
ApG 13, 25–32 & Mark. 6, 14–30

Lør­dag den 4. sep­tem­ber kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 5. sep­tem­ber kl. 10.00
11. Søn­dag efter Pin­se
Gud­dom­me­lig Litur­gi
1. Kor. 9, 2–12 & Matt. 18, 23–35

Ons­dag den 8. sep­tem­ber kl. 10.00
Guds­mo­ders Fød­sel
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Fil. 2, 5–11 & Luk. 10, 38–42 + 11, 27–28

Søn­dag den 12. sep­tem­ber kl. 10.00
12. Søn­dag efter Pin­se
Gud­dom­me­lig Litur­gi
1. Kor. 15, 1–11 & Matt. 19, 16–26

Tirs­dag den 14. sep­tem­ber kl. 10.00
Kors­op­hø­jel­sen
Gud­dom­me­lig Litur­gi
1. Kor. 1, 18–24 & Joh. 19, 6–11 + 13–20 + 25–28 + 30–35

Lør­dag den 18. sep­tem­ber
Aftentje­ne­ste aflyst

Søn­dag den 19. sep­tem­ber kl. 10.00
13. Søn­dag efter Pin­se
Gud­dom­me­lig Litur­gi
1. Kor. 16, 13–24 & Matt. 21, 33–42

Lør­dag den 25. sep­tem­ber kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 26. sep­tem­ber kl. 10.00
14. Søn­dag efter Pin­se
Gud­dom­me­lig Litur­gi
2. Kor. 1,21 – 2,4 & Matt. 22, 1–14

Fre­dag den 1. okto­ber kl. 10.00
Guds­mo­ders Beskyt­tel­se
Menig­he­dens års­fest
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Heb. 9, 1–7 & Luk. 10, 38–42 + 11, 27–28

Søn­dag den 3. okto­ber kl. 10.00
15. Søn­dag efter Pin­se
Gud­dom­me­lig Litur­gi
2. Kor. 4, 6–15 & Matt. 22, 35–46