Gudstjenester

Gudstjenester

Guds­mo­ders Beskyt­tel­se
Dag Ham­marskjölds Allé 1A, kld.
2100 Køben­havn Ø

Ændrin­ger til gud­stje­ne­ste­li­sten kan forekomme.

Søn­dag den 14. august kl. 10.00
9. Søn­dag efter Pin­se
For­fe­sten til Guds­mo­ders Hen­soven
Gud­dom­me­lig Litur­gi
1. Kor. 3: 9–17 & Matt. 14: 22–34

Man­dag den 15. august kl. 10.00
Guds­mo­ders Hen­soven
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Fil. 2: 5–11 & Luk. 10: 38–42 + 11: 27–28

Søn­dag den 21. august kl. 10.00
10. Søn­dag efter Pin­se
Gud­dom­me­lig Litur­gi
1. Kor. 4: 9–16 & Matt. 17: 14–23

Lør­dag den 27. august kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 28. august kl. 10.00
11. Søn­dag efter Pin­se
Gud­dom­me­lig Litur­gi
1. Kor. 9: 2–12 & Matt. 18: 23 – 35

Lør­dag den 3. sep­tem­ber kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 4. sep­tem­ber kl. 10.00
12. Søn­dag efter Pin­se
Gud­dom­me­lig Litur­gi
1. Kor. 15: 1–11 & Matt. 19: 16–26

Tors­dag den 8. sep­tem­ber kl. 10.00
Guds­mo­ders Fød­sel
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Fil. 2: 5–11 & Luk. 10: 38–42 + 11: 27–28

Lør­dag den 10. sep­tem­ber kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 11. sep­tem­ber kl. 10.00
13. Søn­dag efter Pin­se
Gud­dom­me­lig Litur­gi
1. Kor. 16: 13–24 & Mark. 4: 24–34

Ons­dag den 14. sep­tem­ber kl. 10.00
Kors­op­hø­jel­sen
Gud­dom­me­lig Litur­gi
1. Kor. 1: 18–24 & Joh. 19: 6–11 + 13–20 + 25–28 + 30–35

Lør­dag den 17. sep­tem­ber kl. 10.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 18. sep­tem­ber kl. 10.00
14. Søn­dag efter Pin­se
Søn­dag efter Kors­op­hø­jel­sen
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Gal. 2: 16–20 & Matt 8:34 – 9:1