Gudstjenester

Gudstjenester

Guds­mo­ders Beskyt­tel­se
Dag Ham­marskjölds Allé 1A, kld.
2100 Køben­havn Ø

Ændrin­ger til gud­stje­ne­ste­li­sten kan fore­kom­me.

Lør­dag den 31. august kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 1. sep­tem­ber kl. 10.00
Kir­ke­å­rets Begyn­del­se
Gud­dom­me­lig Litur­gi
1. Tim. 2, 1–7 & Luk. 4, 16–22

Lør­dag den 7. sep­tem­ber kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 8. sep­tem­ber kl. 10.00
Guds­mo­ders Fød­sel
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Fil. 2, 5–11 & Luk. 10, 38–42 + 11, 27–28

Tirs­dag den 10. sep­tem­ber kl. 19.00
Jesus­bøn

Lør­dag den 14. sep­tem­ber kl. 10.00
Kors­op­hø­jel­sen
Gud­dom­me­lig Litur­gi
1. Kor. 1, 18–24 & Joh. 19, 6–11 + 13–20 +25–28 + 30–35

Søn­dag den 15. sep­tem­ber kl. 10.00
Søn­dag efter Kors­op­hø­jel­sen
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Gal. 2, 16–20 & Mark. 8,34 – 9,1

Søn­dag den 22. sep­tem­ber kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
2. Kor. 1,21 – 2,4 & Mark. 5, 22–24 + 35 – 6,1

Tirs­dag den 24. sep­tem­ber kl. 19.00
Jesus­bøn

Lør­dag den 28. sep­tem­ber kl. 17.00
Aftentje­ne­ste

Søn­dag den 29. sep­tem­ber kl. 10.00
Gud­dom­me­lig Litur­gi
2. Kor. 4, 6–15 & Matt. 22, 35–46

Tirs­dag den 1. okto­ber kl. 10.00
Guds­mo­ders Beskyt­tel­se
Menig­he­dens års­fest
Gud­dom­me­lig Litur­gi
Heb. 9, 1–7 & Luk. 10, 38–42 + 11, 27–28