Følg Den Ortodokse Kirke i Danmark

Følg os på Telegram:

https://t.me/ortodoksekirke

Følg os på YouTube:

Den Orto­dok­se Kir­ke i Danmark

Følg os på Twitter:

https://twitter.com/ortodoksekirke

Abonner på vores generelle nyhedsbrev:

Vi bru­ger ind­til vide­re Mail­Chimp til for­sen­del­se af nyheds­bre­ve. Din email-adres­se vil bli­ve gemt i deres system.

Abonner på bloggen

Brug for­mu­la­ren på den­ne side

RSS-feeds:

Hvad er RSS-feeds?

Præ­di­ke­ner: https://ortodoks.dk/sektion/praediken/feed

Aktu­elt (inkl. præ­di­ke­ner og de hel­li­ge): https://ortodoks.dk/feed