Prædiken, 25. Søndag efter Pinse, 18. november 2018

Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: Efe­ser­bre­vet, kap. 4:1–7.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 10:25–37.

Prædiken, 24. Søndag efter Pinse, 11. november 2018

Præ­di­ken af f. Lazarus:

Epi­stel: Efe­ser­bre­vet, kap. 2:14–22.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 8:41–56.

Prædiken, 23. Søndag efter Pinse, 4. november 2018

Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: Efe­ser­bre­vet, kap. 2:4–10.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 8:26–39.

Prædiken, 26. oktober: Hellige Demetrios af Thessaloniki

Ikon af hellige Demetrios af Thessaloniki

Ikon af hel­li­ge Deme­trios af The­s­sa­lo­niki

Præ­di­ken af f. Lazarus:

Epi­stel: 2. Timo­t­heus­brev, kap. 2:1–10.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 15:17–16:2.

Prædiken, 21. Søndag efter Pinse, 21. oktober 2018

Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: Gala­ter­bre­vet, kap. 2:16–20.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 8:5–15.

Prædiken, Gudsmoders Beskyttelse, 1. oktober 2018

Gudsmoders Beskyttelse

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed har taget navn efter en histo­risk hæn­delse i Kon­stan­ti­nopel.

Læs om den her

Præ­di­ken af f. Poul, 1. okto­ber 2018:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 9:1–7.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 10:38–42, 11:27–28.

Prædiken, 18. Søndag efter Pinse, 30. september 2018

Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: 2. Kor­int­her­brev, kap. 9:6–11.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 5:1–11.

Prædiken, 17. Søndag efter Pinse, 23. september 2018

Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: 2. Kor­int­her­brev, kap. 6:16–7:1.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 15:21–28.

Prædiken, 16. Søndag efter Pinse, Søndag efter Korsophøjelsen, 16. september 2018

Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: Gala­ter­bre­vet, kap. 2:16–20.
Evan­ge­li­um: Mar­kus, kap. 8:34–9:1.

Prædiken - 14. september: Det Dyrebare og Livgivende Kors’ Ophøjelse

Ikon af Det Dyrebare og Livgivende Kors’ Ophøjelse

Læs mere

Præ­di­ken af f.Poul:

Epi­stel: 1. Kor­int­her­brev kap. 1:18–24.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 19:6–11, 13–20, 25–28, 30–35.