Prædiken, Hellige Gregor Palamas' Søndag, 15. marts 2020

Ikon af hellige Gregor Palamas

Ikon af hel­li­ge Gre­gor Pala­mas

Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 1:10–2:3.
Evan­ge­li­um: Mar­kus, kap. 2:1–12.

Aflysning af gudstjenester

Alle guds­tjenester er

AFLYST,

fore­lø­big frem til og med

søn­dag den 22. marts.

Prædiken, Ortodoksiens Søndag, 8. marts 2020

Kil­de: oca.org

Præ­di­ken af f. Poul, 8. marts 2020:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 11:24–26 + 32 – 12:2.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 1:43–51.

Prædiken, Tilgivelsens Søndag, 1. marts 2020

Uddrivelsen af Paradis

Uddri­vel­sen af Para­dis.
Kil­de: Oca.org

Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: Romer­bre­vet, kap. 13:11–14:4.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 6:14–21.

En Større Kirke

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­heds kir­ke på Øster­bro i Køben­havn er ble­vet stør­re. I efter­å­ret 2019 køb­te vi nabo­lo­ka­ler­ne og brød hul i muren. Der­med kun­ne vi etab­le­re et mere regu­lært kir­ke­rum “på langs”. Sam­ti­digt har vi kun­net glæ­des over en del fle­re med­lem­mer.

Kom og se!

Prædiken, Den Yderste Doms Søndag, 23. februar 2020

Præ­di­ken af f. Poul, 23. febru­ar 2020:

Epi­stel: 1. Kor­int­her­brev, kap. 8:8–9:2
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 25:31–46

Prædiken, Den Fortabte Søns Søndag, 16. februar 2020

Ikon af Den Fortabte Søns Søndag

Den Fortab­te Søns Søn­dag. Kil­de: oca.org

Lyt til præ­di­ken af f. Poul, 16. febru­ar 2020:

Epi­stel: 1. Kor­int­her­brev, kap. 6:12–20
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 15:11–32

Prædiken, Tolderen og Farisæerens Søndag, 9. februar 2020

Ikon af Tolderen og Farisæeren

Kil­de: Oca.org

Præ­di­ken af f. Lazarus, 9. febru­ar 2020:

Epi­stel: 2. Timo­t­heus­brev, kap. 3:10–15.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 18:10–14.

Prædiken, Kristi Frembærelse i Templet, 2. februar 2020

Ikon af Kristi Frembærelse i Templet

Ikon af Kri­sti Frem­bæ­rel­se i Temp­let

Præ­di­ken af f. Lazarus, 2. febru­ar 2020:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 7:7–17.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 2:22–40.

Prædiken, 32. Søndag efter Pinse, 26. januar 2020

Hel­li­ge Gre­gor Teo­lo­gen (af Nazi­anz)

Hellige Zakæus (t.v.)

Hel­li­ge Zakæus (t.v.)

Præ­di­ken af f. Poul, 26. janu­ar 2020:

Epi­stel: Efe­ser­bre­vet, kap. 6:10–17.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 19:1–10.