Prædiken, 17. Søndag efter Pinse, 23. september 2018

Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: 2. Kor­int­her­brev, kap. 6:16–7:1.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 15:21–28.

Prædiken, 16. Søndag efter Pinse, Søndag efter Korsophøjelsen, 16. september 2018

Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: Gala­ter­bre­vet, kap. 2:16–20.
Evan­ge­li­um: Mar­kus, kap. 8:34–9:1.

Prædiken - 14. september: Det Dyrebare og Livgivende Kors’ Ophøjelse

Ikon af Det Dyrebare og Livgivende Kors’ Ophøjelse

Læs mere

Præ­di­ken af f.Poul:

Epi­stel: 1. Kor­int­her­brev kap. 1:18–24.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 19:6–11, 13–20, 25–28, 30–35.

Prædiken, 14. Søndag efter Pinse, 2. september 2018

Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: 1. Timo­t­heus­brev, kap. 3:1–7.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 4:16–22.

Prædiken, 13. Søndag efter Pinse, 26. august 2018

Præ­di­ken af f. Lazarus:

Epi­stel: 1. Kor­int­her­brev, kap. 16:13–24.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 21:33–42.

Prædiken, 12. Søndag efter Pinse, 19. august 2018

Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: 1. Kor­int­her­brev, kap. 15:1–11.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 19:16–26.

Prædiken, Gudsmoders Hensoven, 15. august 2018

Gudsmoders Hensoven

Guds­mo­ders Hen­soven

Læs om Guds­mo­ders Hen­soven

Præ­di­ken af f. Lazarus:

Epi­stel: Filip­per­bre­vet, kap. 2:5–11.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 10:38–42 + 11:27–28.

Prædiken, 11. Søndag efter Pinse, 12. august 2018

Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: 1. Kor­int­her­brev, kap. 9:2–12.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 18:23–35.

Prædiken, Kristi Forklarelse, 6. august 2018

Kristi Forklarelse

Kri­sti For­kla­rel­se

Præ­di­ken, Kri­sti For­kla­rel­se, Man­dag den 6. august 2018:

Epi­stel: 2. Peters­brev, kap. 1:10–19.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 17:1–9.

Prædiken, 10. Søndag efter Pinse, 5. august 2018

Præ­di­ken af f. Lazarus:

Epi­stel: 1. Kor­int­her­brev, kap. 4:9–16.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 17:14–23.