Kampen mod lidenskaberne i ørkenen – Hellige Maria af Ægyptens Søndag

Præ­di­ken af f. Poul, søn­dag den 21. april 2024:

Læs­nin­ger:
Gal. 3: 23–29
Luk. 7: 36–50

Hellige Maria af Ægypten og Hellige Zosima

Guds familie – Saligprisningerne – Hellige Johannes af Stigen

Præ­di­ken af f. Poul, søn­dag den 14. april 2024:

Læs­nin­ger:
Efe­ser­bre­vet, kap. 5:9–19
Mat­t­hæus, kap. 4:25–5:12

Det hellige Kors’ Søndag – Prædiken

Præ­di­ken af f. Poul, 7. april 2024:

Læs­nin­ger:
Heb. 4:14 – 5:6
Mark. 8:34 – 9:1

Kirken – hvad er det? – hvem er det?

Oplæg af f. Poul Seb­be­lov til den 6. sam­ta­le­ef­ter­mid­dag, 6. april 2024, om Den Orto­dok­se Kir­kes tro og prak­sis, base­ret på bogen “Kristus er opstan­den – Orto­doks Kristendom”:

De tid­li­ge­re oplæg kan ses på YouTube

Om bogen

Guds Uskabte Lys, Jesus-bønnen, Legemets Helliggørelse og Hesychasmen – Hellige Gregor Palamas

Præ­di­ken af f. Poul, Hel­li­ge Gre­gor Pala­mas’ Søn­dag, 31. marts 2024:

Læs­nin­ger:
Heb. 7:26 – 8.2
Joh. 10: 9–16

Se også:

Søgen efter Gud i den hesy­cha­sti­ske tradition

Præ­di­ken af f. Poul, Kri­sti For­kla­rel­se på Tabor Bjerg, Søn­dag den 6. august 2023

Højtiden for Maria Bebudelse, prædiken af f. Poul, 25. marts 2024

Læs­nin­ger:
Heb. 2: 11–18
Luk. 1: 24–38

Herlighed og Elendighed – Ortodoksiens Søndag

Præ­di­ken af f. Poul, søn­dag den 24. marts 2024.

Læs­nin­ger:
Heb. 11: 24–26 + 32 – 12:2
Joh. 1:43–51

Lørdag den 6. april, kl.15.00, mødes vi igen til samtale om Den Ortodokse Kirkes tro og praksis

I febru­ar og marts måned har vi brugt 5 lør­dag efter­mid­da­ge sam­men med vore kate­ku­me­ner og andre inter­es­se­re­de på at for­dy­be os i Den Orto­dok­se Kir­kes tro og praksis.

Sam­ta­ler­ne ledes af menig­he­dens præst og for­stan­der fader Poul Seb­be­lov og tager udgangs­punkt i bogen Kristus er opstan­den – Orto­doks Kris­ten­dom, der kan købes i kir­ken for 250 kr.

Vi mødes igen lør­dag den 6. april 2024, kl. 15.00, hvor emnet er “Kir­ken – hvad er det? – hvem er det?”.

Ste­det er kaf­festu­en i menig­he­dens loka­ler på:

Dag Ham­marskjölds Allé 1A, kld.
2100 Køben­havn Ø

Nye ansig­ter må ger­ne mel­de sig til hos kir­ke­læ­ser Jakob Smith på webmaster@ortodoks.dk / mob. 29845382

Oplæg­ge­ne fra de for­ri­ge lør­da­ge kan ses på Youtu­be via neden­stå­en­de links:

Hvor­dan kan vi tale om kri­sten tro? – en filo­so­fisk ram­me
3. febru­ar 2024

Jeg tror” – Tros­be­ken­del­sen – Den Tre­e­ni­ge Gud
10. febru­ar 2024

Det syn­li­ge og usyn­li­ge – Fra ikke-væren til væren – Født, ikke skabt – Tros­be­ken­del­sen
17. febru­ar 2024 – 1. oplæg

Før­ste øku­me­ni­ske kon­cil – Ari­a­ner­ne – Homoousios/Homoiousios – Af sam­me væsen – Tros­be­ken­del­sen
17. febru­ar 2024 – 2. oplæg

Om Hel­li­gån­den – Tros­be­ken­del­sen
24. febru­ar 2024 – 1. oplæg

Om døden
24. febru­ar 2024 – 2. oplæg

Den Yder­ste Dom
9. marts – 1. oplæg

Opstan­del­sen
9. marts – 2. oplæg

Lenten Message 2024 of Metropolitan Joseph – Fastebudskab 2024 fra Metropolit Joseph

Oplæst af f. Poul, søn­dag den 17. marts 2024:

Tilgivelsens Søndag, Prædiken af f. Poul, 17. marts 2024

Præ­di­ken af f. Poul, 17. marts 2024:

Læs­nin­ger:
Rom. 13:11 – 14:4
Matt. 6: 14–21