Prædiken af f. Poul, Højtiden for Gudsmoders Beskyttelse, 1. oktober 2022

Læs­nin­ger:
Heb. 9: 1–7
Luk. 10: 38–42 + 11: 27–28

Prædiken af f. Poul, Gudsmoders Fødsel, 8. september 2022

Læs­nin­ger:
Fil. 2: 5–11
Luk. 10: 38–42 + 11: 27–28

Prædiken af f. Poul, Gudsmoders Hensoven, 15. august 2022

Læs­nin­ger:
Fil. 2: 5–11
Luk. 10: 38–42 + 11: 27–28

Prædiken af f. Poul, Gudsmoders Indtræden i Templet, 21. november 2021

Læs­nin­ger:
Heb. 9, 1 – 7
Luk. 10, 38 – 42 + 11, 27 – 28

Prædikener 21./22. november 2020: Gudsmoders Indføring i Templet

Gudsmoders Indføring i Templet

Guds­mo­ders Ind­fø­ring i Templet

Præ­di­ken af f. Poul, Guds­mo­ders Ind­fø­ring i Temp­let, 21. novem­ber 2020:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 9:1–7.
Evan­ge­li­um: Luk. 10:38–42 + 11:27–28.

Præ­di­ken af f. Poul, 24. Søn­dag efter Pin­se, Efter­fe­sten til Guds­mo­ders Ind­fø­ring i Temp­let, 22. novem­ber 2020:

Epi­stel: Efe­ser­bre­vet, kap. 2:4–10.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 8:26–39.

Prædiken, Gudsmoders Hensoven, 15. august 2020

Gudsmoders Hensoven

Guds­mo­ders Hensoven

Præ­di­ken af f. Poul, 15. august 2020:

Epi­stel: Filip­per­bre­vet, kap. 2:5–11.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 10:38–42 + 11:27–28.

Prædiken, Gudsmoders Hensoven, 15. august 2019

Gudsmoders Hensoven

Guds­mo­ders Hensoven

Præ­di­ken af f. Poul, 15. august 2019:

Epi­stel: Filip­per­bre­vet, kap. 2:5–11.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 10:38–42 + 11:27–28.

Prædiken, Gudsmoders indføring i Templet, 21. november 2018

Gudsmoders Indføring i Templet

Guds­mo­ders Ind­fø­ring i Templet

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 9:1–7.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 10:38–42 + 11:27–28.

Præ­di­ken af f. Poul:

Prædiken, 14. Søndag efter Pinse, 2. september 2018

Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: 1. Timo­t­heus­brev, kap. 3:1–7.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 4:16–22.

15. august: Gudsmoders Hensoven

Gudsmoders Hensoven

Guds­mo­ders Hensoven

Læs om Guds­mo­ders Hensoven