24. september: Vor Hellige, Gudbærende fader Silouan fra Athos

Hellige Silouan

Hel­li­ge Silou­an

Den Hel­li­ge Silou­an — en nuti­dig hel­gen

Fast­hold din tan­ke på hel­ve­de, og opgiv ikke håbet

Kri­sten ydmyg­hed og keno­se iflg. den hel­li­ge Silou­an

Prædiken, De lokale helliges Søndag, 7. juli 2019

Hl Sunniva Hl Halvard

Fra iko­nost­a­sen i Hl. Niko­lai Orto­dok­se Kir­ke i Oslo. Iko­nen frem­stil­ler Hl. Sun­ni­va fra Sel­je sam­men med Hl. Hal­lvard fra Lier.

Ikon af hellige Ansgar. Tilvirket af Nana Quparadze.

Ikon af hel­li­ge Ans­gar. Til­vir­ket af Nana Qupa­radze.

Ikon af hellige Olav, konge af Norge og hellige Trifon af Petsamo

Ikon af hel­li­ge Olav, kon­ge af Nor­ge og hel­li­ge Tri­fon af Pet­sa­mo, fra iko­nost­a­sen i Hel­li­ge Niko­lai Menighet, Oslo.

Præ­di­ken af f. Poul, 7. juli 2019:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 11:32–12:2.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 4:25–5:12.

Prædiken, Gudsmoders Hensoven, 15. august 2018

Gudsmoders Hensoven

Guds­mo­ders Hen­soven

Læs om Guds­mo­ders Hen­soven

Præ­di­ken af f. Lazarus:

Epi­stel: Filip­per­bre­vet, kap. 2:5–11.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 10:38–42 + 11:27–28.

Prædiken, 16. Søndag efter Pinse, 24. september 2017, Hellige Silouan

Hellige Silouan

Hel­li­ge Silou­an

Den Hel­li­ge Silou­an — en nuti­dig hel­gen

Fast­hold din tan­ke på hel­ve­de, og opgiv ikke håbet

Kri­sten ydmyg­hed og keno­se iflg. den hel­li­ge Silou­an

Præ­di­ken af f. Lazarus

Epi­stel: 2. Kor­int­her­brev, kap. 6:1–10.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 25:14–30.