Prædiken, De lokale helliges Søndag, 7. juli 2019

Hl Sunniva Hl Halvard

Fra iko­nost­a­sen i Hl. Niko­lai Orto­dok­se Kir­ke i Oslo. Iko­nen frem­stil­ler Hl. Sun­ni­va fra Sel­je sam­men med Hl. Hal­lvard fra Lier.

Ikon af hellige Ansgar. Tilvirket af Nana Quparadze.

Ikon af hel­li­ge Ans­gar. Til­vir­ket af Nana Qupa­radze.

Ikon af hellige Olav, konge af Norge og hellige Trifon af Petsamo

Ikon af hel­li­ge Olav, kon­ge af Nor­ge og hel­li­ge Tri­fon af Pet­sa­mo, fra iko­nost­a­sen i Hel­li­ge Niko­lai Menighet, Oslo.

Præ­di­ken af f. Poul, 7. juli 2019:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 11:32–12:2.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 4:25–5:12.

Norge: Endags seminar om Jesusbønnen på klosteret i Hurdal

Semi­nar om Jesus­bøn­nen, Kloste­ret i Hur­dal, 26. maj 2012

Semi­nar om Jesus­bøn­nen, Kloste­ret i Hur­dal, 26. maj 2012

Lør­dag den 26. maj 2012 – Start kl. 10 – afslut­ning kl. 20
Sted: Hl. Tri­fon ski­ta (”Det orto­dokse kloste­ret på Skabland i Hurdal”)

Læs mere i den­ne PDF-fil

Ny kirke på hellige Trifon Skita i Norge

Nor­ge er i Nor­den et fore­gang­sland, når det gæl­der orto­doks kris­ten­dom. Vor provst for Skan­di­navi­en, f. Johan­nes (Johan­sen) er for­stan­der for hel­li­ge Niko­lai Menighet i Oslo og for hel­li­ge Tri­fon Ski­ta i Hur­dal.

På ski­ta­en (et lil­le klo­ster) er der ble­vet byg­get en meget smuk kir­ke, som for tiden er ved at bli­ve fær­dig­gjort med ind­ven­di­ge fre­sker og iko­nost­a­se. Der bli­ver formént­lig ind­vi­el­se hen på efter­å­ret 2010.

Neden­for kan ses bil­le­der af den nye kir­ke. Bil­le­der­ne er taget af foto­graf Erlend Ber­ge fra avi­sen Vårt Land. Klik på bil­le­der­ne for at se dem i stør­re format.