10. Søndag efter Pinse - Prædiken

Præ­di­ken ved f. Poul, opta­get søn­dag den 9. august 2015, 10. Søn­dag efter Pin­se.

Epi­stel: 1. Kor­int­her­brev, kap. 4:9–16.

Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 17:14–23.

 

Norge: Endags seminar om Jesusbønnen på klosteret i Hurdal

Semi­nar om Jesus­bøn­nen, Kloste­ret i Hur­dal, 26. maj 2012

Semi­nar om Jesus­bøn­nen, Kloste­ret i Hur­dal, 26. maj 2012

Lør­dag den 26. maj 2012 – Start kl. 10 – afslut­ning kl. 20
Sted: Hl. Tri­fon ski­ta (”Det orto­dokse kloste­ret på Skabland i Hur­dal”)

Læs mere i den­ne PDF-fil