Prædiken af f. Poul, 10. Søndag efter Pinse, Afslutningen på Kristi Forklarelses Efterfest, 13. august 2023

Læs­nin­ger:
1. Kor. 4: 9–16
Matt. 17: 14–23

Prædiken af f. Poul, 2. Søndag i Fasten - Hl. Gregor Palamas, 12. marts 2023

Læs­nin­ger:
Heb. 7:26 — 8:2
Joh 10: 9–16

Prædiken af f. Poul, Teofani – Kristi Dåb, 6. januar 2023

Læs­nin­ger:
Titus 2: 11–14 + 3: 4–7
Mat­t­hæus 3: 13–17

Prædiken, 7. Søndag efter Pinse, Kristi Forklarelses Efterfest, 8. august 2021

Lyt til præ­di­ken af f. Poul:

Læs­nin­ger:
Rom. 15, 1–7
Matt. 9, 27–35

Prædiken, Kristi Forklarelse, 6. august 2021

Lyt til præ­di­ken af f. Poul:

Læs­nin­ger:
2. Pet. 1, 10–19
Matt. 17, 1–9

Prædiken, Kristi Forklarelse, 6. august 2019

Kristi Forklarelse

Kri­sti Forklarelse

Præ­di­ken af f. Poul, 6. august 2019:

Epi­stel: Andet Peters­brev, kap. 1:10–19.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 17:1–9

Prædiken, Kristi Forklarelse, 6. august 2018

Kristi Forklarelse

Kri­sti Forklarelse

Præ­di­ken, Kri­sti For­kla­rel­se, Man­dag den 6. august 2018:

Epi­stel: 2. Peters­brev, kap. 1:10–19.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 17:1–9.

6. august: Kristi Forklarelse

Kristi Forklarelse

Kri­sti Forklarelse

Mat­t­hæus 17:1–9