Prædiken, Kristi Forklarelse, 6. august 2019

Kristi Forklarelse

Kri­sti For­kla­rel­se

Præ­di­ken af f. Poul, 6. august 2019:

Epi­stel: Andet Peters­brev, kap. 1:10–19.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 17:1–9

Prædiken, Kristi Forklarelse, 6. august 2018

Kristi Forklarelse

Kri­sti For­kla­rel­se

Præ­di­ken, Kri­sti For­kla­rel­se, Man­dag den 6. august 2018:

Epi­stel: 2. Peters­brev, kap. 1:10–19.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 17:1–9.

Prædiken, Kristi Forklarelse, Søndag den 6. august 2017

Kristi Forklarelse

Kri­sti For­kla­rel­se

Præ­di­ken, Kri­sti For­kla­rel­se, Søn­dag den 6. august 2017:

Epi­stel: Peters Andet Brev, kap. 1:10–19.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 17:1–9.

Prædiken, Kristi Forklarelse, 6. august 2016

Kristi Forklarelse

Kri­sti For­kla­rel­se

Præ­di­ken ved f. Poul:

Epi­stel: 2. Pet. 1:10–19.
Evan­ge­li­um: Matt. 17:1–9.

6. august: Kristi Forklarelse

Kristi Forklarelse

Kri­sti For­kla­rel­se

Mat­t­hæus 17:1–9

Podcast: Prædiken ved Kristi Forklarelse, 6. august 2012

Præ­di­ken af f. Poul Seb­be­lov ved litur­gi for Kri­sti For­kla­rel­se, 6. august 2012

Ind­led­ning: Læs­nin­ger af epi­stel fra 2. Peters Brev, kap.1:10–19 og evan­ge­lium fra Mat­t­hæus, kap. 17:1–9.