Prædiken, Kristi Dåb, Teofani, 6. januar 2022

Læs­nin­ger:
Titus, kap. 2:11–14 & 3:4–7.
Mat­t­hæus, kap. 3:13–17.

Prædiken, Søndagen efter Kristi Dåb, 12. januar 2020

Hel­li­ge Gre­gor af Nyssa.

Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: Efe­ser­bre­vet, kap. 4:7–13.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 4:12–17.

Prædiken, Kristi Dåb, 6. januar 2020

Epi­stel: Titus, kap. 2:11–14 & 3:4–7.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 3:13–17.

Prædiken, Søndag efter Kri­sti Dåb 2019

Præ­di­ken af f. Poul, 13. janu­ar 2019:

Epi­stel: Efe­ser­bre­vet, kap. 4:7–13.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 4:12–17.

Prædiken, Kristi Dåb, 6. januar 2019

Kristi Dåb

Præ­di­ken af f. Poul, 6. janu­ar 2019:

Epi­stel: Titus, kap. 2:11–14, 3:4–7.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 3:13–17.

Kristi Fødsel - Den Store Vandindvielse - Kristi Dåb - 2013/2014

Kri­sti Fød­sel — Jule­fejring 2013:

Den Sto­re Vand­ind­vi­else og Kri­sti Dåb — 5./6. janu­ar 2014:

6. januar: Vor Herre Jesu Kri­sti Dåb

Ikon af Kristi Dåb

Se bil­le­der fra Den Sto­re Vandindvielse

Lyt til præ­di­ken ved Kri­sti Dåb