Prædiken, Søndagen efter Kristi Dåb, 12. januar 2020

Hel­li­ge Gre­gor af Nys­sa.

Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: Efe­ser­bre­vet, kap. 4:7–13.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 4:12–17.

Prædiken, Kristi Dåb, 6. januar 2020

Epi­stel: Titus, kap. 2:11–14 & 3:4–7.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 3:13–17.

Prædiken, Søndag efter Kri­sti Dåb 2019

Præ­di­ken af f. Poul, 13. janu­ar 2019:

Epi­stel: Efe­ser­bre­vet, kap. 4:7–13.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 4:12–17.

Prædiken, Kristi Dåb, 6. januar 2019

Kristi Dåb

Præ­di­ken af f. Poul, 6. janu­ar 2019:

Epi­stel: Titus, kap. 2:11–14, 3:4–7.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 3:13–17.

Kristi Fødsel - Den Store Vandindvielse - Kristi Dåb - 2013/2014

Kri­sti Fød­sel — Jule­fejring 2013:

Den Sto­re Vand­ind­vi­else og Kri­sti Dåb — 5./6. janu­ar 2014:

Kristi Dåb i Jordan 2013

Dagen efter van­dind­vi­el­sen fejrer vi litur­gi­en (høj­mes­sen) til ære for Vor Her­re og Frel­ser Jesu Kri­sti Dåb i Jor­dan­flo­den.

Lyt til præ­di­ken her­un­der.

Epi­stel: Titus, kap. 2:11–14, 3:4–7

Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 3:13–17

Den Store Vandindvielse 2013

Den 6. janu­ar fejrer Den Orto­dok­se Kir­ke Kri­sti Dåb i Jor­dan. Afte­nen for­in­den ind­vi­er vi i kir­ker­ne vand, som da bli­ver som Jor­dan­flo­dens van­de. De tro­en­de brin­ger van­det med sig hjem til ind­vor­tes og udvor­tes brug.

6. januar: Vor Herre Jesu Kri­sti Dåb

Ikon af Kristi Dåb

Se bil­le­der fra Den Sto­re Vand­ind­vi­else

Lyt til præ­di­ken ved Kri­sti Dåb