Kontakt – Den Ortodokse Kirke i Danmark

Præst og for­stan­der f. Poul Sebbelov
Email: forstander@ortodoks.dk

F. dia­kon Irakli Tsakadze
Email: diakonirakli@ortodoks.dk

Jakob Smith
Kir­ke­læ­ser/-san­ger, kas­se­rer, ansvar­lig for hjemmesiden
Email: webmaster@ortodoks.dk

Kon­takt­per­son i Aarhus:
Hen­rik Andreas Schrøder
Mobil: 31 70 77 62
Email: paradokset8362@gmail.com

Gaver

Ønsker du at støt­te Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark øko­no­misk, kan du gøre det ved ind­be­ta­ling på vores kirkefonds-konto:

Faster/Oikos Andelskas­se
Reg.-nr.:/Konto-nr.:
5958 1102874

Ønsker du skat­te­fradrag for dine gaver, husk da at opgi­ve cpr-num­mer ved ind­be­ta­ling, hvis du ind­be­ta­ler som pri­vat­per­son eller CVR-num­mer, hvis I ind­be­ta­ler som virksomhed.

Adres­se
Guds­mo­ders Beskyt­tel­se
Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark
Dag Ham­marskjölds Allé 1A, kld.
2100 Køben­havn Ø

Find vej via Rejseplanen.dk


Vis stør­re kort