23. september: Hellige profet og forløber Johannes Døberens Undfangelse

Prædiken, 10. Søndag efter Pinse, 29. august 2021, Hellige Johannes Døberens Halshugning

Lyt til præ­di­ken af f. Poul:

Læs­nin­ger:
ApG 13, 25–33
Mark. 6, 14–30

24. juni: Hellige, ærværdige profet og forløber Johannes Døberens Fødsel

Hellige Johannes Døberen

Hel­li­ge Johan­nes Døberen