23. september: Hellige profet og forløber Johannes Døberens Undfangelse

24. juni: Hellige, ærværdige profet og forløber Johannes Døberens Fødsel

Hellige Johannes Døberen
Hel­li­ge Johan­nes Døberen

Prædiken af f. Poul, Teofani – Kristi Dåb, 6. januar 2023

Læs­nin­ger:
Titus 2: 11–14 + 3: 4–7
Mat­t­hæus 3: 13–17

Prædiken, 10. Søndag efter Pinse, 29. august 2021, Hellige Johannes Døberens Halshugning

Lyt til præ­di­ken af f. Poul:

Læs­nin­ger:
ApG 13, 25–33
Mark. 6, 14–30