Om Helligånden – Trosbekendelsen

1. oplæg af f. Poul Seb­be­lov til den fjer­de sam­ta­le­ef­ter­mid­dag, lør­dag den 24. febru­ar 2024, i kaf­festu­en i Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­heds loka­ler, base­ret på bogen “Kristus er opstan­den – Orto­doks Kris­ten­dom”.

Prædiken af f. Poul, Kristi Dåb – Teofani, 6. januar 2024

Læs­nin­ger:
Titus 2: 11–14 + 3: 4–7
Matt. 3: 13–17

Prædiken af f. Poul, Pinse, 4. juni 2023

Læs­nin­ger:
ApG 2: 1 – 11
Joh. 7: 37 – 52 + 8: 12

Prædiken af f. Poul, Teofani – Kristi Dåb, 6. januar 2023

Læs­nin­ger:
Titus 2: 11–14 + 3: 4–7
Mat­t­hæus 3: 13–17