Om Helligånden – Trosbekendelsen

1. oplæg af f. Poul Seb­be­lov til den fjer­de sam­ta­le­ef­ter­mid­dag, lør­dag den 24. febru­ar 2024, i kaf­festu­en i Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­heds loka­ler, base­ret på bogen “Kristus er opstan­den – Orto­doks Kris­ten­dom”.

Prædiken af f. Poul, Pinse, 4. juni 2023

Læs­nin­ger:
ApG 2: 1 – 11
Joh. 7: 37 – 52 + 8: 12

Pinsesøndag, Prædiken, 16. juni 2019

Kirkerummet - Pinsesøndag 2017

Præ­di­ken af f. Poul, 16. juni 2019:

Epi­stel: Apost­le­nes Ger­nin­ger, kap. 2:1–11.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 7:37–52, 8:17.