Pinse – Helligåndens Komme – Prædiken af f. Poul, 23. juni 2024

Glæ­de­lig højtid!

Læs­nin­ger:
ApG. 2: 1–11
Joh. 7: 37–52 + 8:12