Prædiken, 30. Søndag efter Pinse, 16. januar 2022

Præ­di­ken af f. Poul:

Læs­nin­ger:
Kol. 3: 12–16
Luk. 18: 18–27

Prædiken, Søndag efter Kristi Dåb, 9. januar 2022

Præ­di­ken af f. Poul, 9. janu­ar 2022:

Læs­nin­ger:
Ef. 4: 7–13
Matt 4: 12–17

Prædiken, Kristi Dåb, Teofani, 6. januar 2022

Læs­nin­ger:
Titus, kap. 2:11–14 & 3:4–7.
Mat­t­hæus, kap. 3:13–17.

Prædiken, 2. juledag, 26. december 2021

Læs­nin­ger:
Gal. 1: 11–19
Matt. 2: 13–23

Metropolit Josephs Julehilsen 2021

Oplæst af f. Poul, den 25. decem­ber 2021.

Prædiken, De Hellige Forfædres Søndag, 12. december 2021

Læs­nin­ger:
Kol. 3, 4 – 11
Lukas 14, 16 – 24

Prædiken af f. Poul, 24. Søndag efter Pinse, 5. december 2021

Læs­nin­ger:
Heb. 13: 17 – 21
Luk. 6: 17 — 23

Prædiken af f. Poul, 23. Søndag efter Pinse, 28. november 2021

Iko­nen er fun­det på den­ne hjem­mesi­de.

Læs­nin­ger:
Ef. 2, 4 – 10
Luk. 8, 26 – 39

Prædiken af f. Poul, Gudsmoders Indtræden i Templet, 21. november 2021

Læs­nin­ger:
Heb. 9, 1 – 7
Luk. 10, 38 – 42 + 11, 27 – 28

Prædiken, 21. Søndag efter Pinse, 14. november 2021

Læs­nin­ger:
Gal. 2, 16–20
Luk. 8, 5–15