Prædiken, Søndag før Kristi Dåb, 3. januar 2021

Epi­stel: 2. Timo­t­heus­brev, kap. 4:5–8.
Evan­ge­li­um: Mar­kus, kap. 1:1–8.

Hele Gud­stje­ne­sten kan ses her:
Søn­dag før Kri­sti Dåb — Gud­dom­me­lig Liturgi
3. janu­ar 2021

Prædiken, Søndag inden Jul, Forfesten til Jul, 20. december 2020

Jesu Kri­sti Slægtstavle.

Præ­di­ken af f. Poul, 20. decem­ber 2020:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 11: 9–10, 17–22, 32–40.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 1:1–25.

Prædiken, De hellige Forfædres Søndag, 13. december 2020

Præ­di­ken af f. Poul, 13. decem­ber 2020:

Epi­stel: Efe­ser­bre­vet, kap. 6:10–17.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 13:10–17.

Prædiken, 26. Søndag efter Pinse, Hellige Nikolaos Undergøreren, 6. december 2020

Fresko af Hl. Nicholas Undergøreren, biskop af Myra, fra Ferapontov-klosteret i Rusland.

Fresko af Hl. Nicho­las Under­gø­re­ren, biskop af Myra, fra Fera­pon­tov-kloste­ret i Rusland.

Læs om hel­li­ge Niko­la­os Undergøreren

Lyt til præ­di­ken af f. Poul, 6. decem­ber 2020:

Epi­stel: Efe­ser­bre­vet, kap. 5:9–19.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 12:16–21.

Prædiken, 25. Søndag efter Pinse, 29. november 2020

Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: Efe­ser­bre­vet, kap. 4:1–7.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 10:25–37.

Prædikener 21./22. november 2020: Gudsmoders Indføring i Templet

Gudsmoders Indføring i Templet

Guds­mo­ders Ind­fø­ring i Templet

Præ­di­ken af f. Poul, Guds­mo­ders Ind­fø­ring i Temp­let, 21. novem­ber 2020:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 9:1–7.
Evan­ge­li­um: Luk. 10:38–42 + 11:27–28.

Præ­di­ken af f. Poul, 24. Søn­dag efter Pin­se, Efter­fe­sten til Guds­mo­ders Ind­fø­ring i Temp­let, 22. novem­ber 2020:

Epi­stel: Efe­ser­bre­vet, kap. 2:4–10.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 8:26–39.

Prædiken, 23. Søndag efter Pinse, 15. november 2020

Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: Efe­ser­bre­vet, kap. 2:4–10.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 8:26–39.

Prædiken, 22. Søndag efter Pinse, 8. november 2020

Præ­di­ken af f. Poul, 8. novem­ber 2020:

Epi­stel: Gala­ter­bre­vet, kap. 6:11–18.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 16:19–31.

Prædiken, 21. Søndag efter Pinse, 1. november 2020

Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: Gala­ter­bre­vet, kap. 2:16–20.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 8:5–15.

Prædiken, 19. Søndag efter Pinse, 18. oktober 2020

Præ­di­ken af f. Poul, 18. okto­ber 2020:

Epi­stel: 2. Kor­int­her­brev, kap. 11:31–12:9.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 6:31–36.