Prædiken, Hellige Gregor Palamas' Søndag, 15. marts 2020

Ikon af hellige Gregor Palamas

Ikon af hel­li­ge Gre­gor Pala­mas

Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 1:10–2:3.
Evan­ge­li­um: Mar­kus, kap. 2:1–12.

Prædiken, Ortodoksiens Søndag, 8. marts 2020

Kil­de: oca.org

Præ­di­ken af f. Poul, 8. marts 2020:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 11:24–26 + 32 – 12:2.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 1:43–51.

Prædiken, Tilgivelsens Søndag, 1. marts 2020

Uddrivelsen af Paradis

Uddri­vel­sen af Para­dis.
Kil­de: Oca.org

Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: Romer­bre­vet, kap. 13:11–14:4.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 6:14–21.

Prædiken, Den Yderste Doms Søndag, 23. februar 2020

Præ­di­ken af f. Poul, 23. febru­ar 2020:

Epi­stel: 1. Kor­int­her­brev, kap. 8:8–9:2
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 25:31–46

Prædiken, Den Fortabte Søns Søndag, 16. februar 2020

Ikon af Den Fortabte Søns Søndag

Den Fortab­te Søns Søn­dag. Kil­de: oca.org

Lyt til præ­di­ken af f. Poul, 16. febru­ar 2020:

Epi­stel: 1. Kor­int­her­brev, kap. 6:12–20
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 15:11–32

Prædiken, Tolderen og Farisæerens Søndag, 9. februar 2020

Ikon af Tolderen og Farisæeren

Kil­de: Oca.org

Præ­di­ken af f. Lazarus, 9. febru­ar 2020:

Epi­stel: 2. Timo­t­heus­brev, kap. 3:10–15.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 18:10–14.

Prædiken, Kristi Frembærelse i Templet, 2. februar 2020

Ikon af Kristi Frembærelse i Templet

Ikon af Kri­sti Frem­bæ­rel­se i Temp­let

Præ­di­ken af f. Lazarus, 2. febru­ar 2020:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 7:7–17.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 2:22–40.

Prædiken, 32. Søndag efter Pinse, 26. januar 2020

Hel­li­ge Gre­gor Teo­lo­gen (af Nazi­anz)

Hellige Zakæus (t.v.)

Hel­li­ge Zakæus (t.v.)

Præ­di­ken af f. Poul, 26. janu­ar 2020:

Epi­stel: Efe­ser­bre­vet, kap. 6:10–17.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 19:1–10.

Prædiken, 31. Søndag efter Pinse, 19. januar 2019

Hellige Markus af Efesos

Hel­li­ge Mar­kus af Efesos. Kil­de: Oca.org

Præ­di­ken af f. Lazarus:

Epi­stel: 1. Timo­t­heus­brev, kap. 1:15–17.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 18:35–43.

Prædiken, Søndagen efter Kristi Dåb, 12. januar 2020

Hel­li­ge Gre­gor af Nys­sa.

Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: Efe­ser­bre­vet, kap. 4:7–13.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 4:12–17.