Prædiken, Den Lamme Mands Søndag, 19. maj 2019

Ikon af Kristus og Den Lamme Mand

Kil­de: oca.org

Lyt til præ­di­ken af f. Poul, 19. maj 2019:

Epi­stel: Apost­le­nes Ger­nin­ger, kap. 9:32–42
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 5:1–15

Prædiken, Thomas' Søndag, 5. maj 2019

Kil­de: oca.org

Lyt til præ­di­ken af f. Lazarus:

Epi­stel: Apost­le­nes Ger­nin­ger, kap. 5:12–20
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 20:19–31

Prædiken, Palmesøndag, 21. april 2019

Præ­di­ken af f. Poul, 21. april 2019:

Epi­stel: Filip­per­bre­vet, kap. 4:4–9
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 12:1–18

Prædiken – Hellige Maria af Ægyptens Søndag, 14. april 2019

Hellige Maria af Ægypten og Hellige Zosima

Præ­di­ken af f. Lazarus, 14. april 2019:

Epi­stel: Gala­ter­bre­vet, kap. 3:23–29.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 7:36–50.

Prædiken på Hellige Johannes Klimakos' Søndag, 7. april 2019

Ikon af hellige Johannes af Stigen

Ikon af hel­li­ge Johan­nes Kli­makos

Præ­di­ken af f. Lazarus på Hel­li­ge Johan­nes Kli­makos’ Søn­dag, 7. april 2019:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 6:13–20.
Evan­ge­li­um: Mar­kus, kap. 9:17–31.

3. Søndag i Fasten: Det Hellige Kors — prædiken

Præ­di­ken af f. Poul, Det Hel­li­ge Kors’ Søn­dag, 31. marts 2019:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 4:14–5:6.
Evan­ge­li­um: Mar­kus, kap. 8:34–9:1.

Prædiken, Maria Bebudelse, 25. marts 2019

Ikon af Maria Bebudelse

Præ­di­ken af f. Poul, 25. marts 2018:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 2:11–18
Evan­ge­li­um: Lukas-evan­ge­li­et, kap. 1:24–38

Prædiken, Hellige Gregor Palamas' Søndag, 24. marts 2019

Ikon af hellige Gregor Palamas

Ikon af hel­li­ge Gre­gor Pala­mas

Præ­di­ken af f. Lazarus:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 1:10–2:3.
Evan­ge­li­um: Mar­kus, kap. 2:1–12.

Prædiken, Ortodoksiens Søndag, 17. marts 2019

Kil­de: oca.org

Præ­di­ken af f. Poul, Orto­dok­si­ens Søn­dag, 17. marts 2019:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 11:24–26, 32–12:2.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 1:43–51.

Prædiken af f. Lazarus, Tilgivelsens Søndag – Uddrivelsen af Paradis, 10. marts 2019

Uddrivelsen af Paradis

Uddri­vel­sen af Para­dis.
Kil­de: Oca.org

Præ­di­ken af f. Lazarus på Til­gi­vel­sens Søn­dag, 10. marts 2019:

Epi­stel: Romer­bre­vet, kap. 13:11–4:14.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 6:14–21.