Prædiken, Hellige Silouan fra Athos, 24. september

Hel­li­ge Silou­an fra Athos fejres den 24. sep­tem­ber. Han sov hen den 24. sep­tem­ber 1938.

Lør­dag den 23. sep­tem­ber og Søn­dag den 24. sep­tem­ber 2023 hav­de vi læsertjenester.

Lør­dag bad vi Akat­hist til hel­li­ge Silou­an og der­ef­ter Aftentje­ne­ste. Søn­dag bad vi Typi­ka som læsertje­ne­ste og hør­te ved tje­ne­stens afslut­ning oplæs­ning af hel­li­ge Silou­ans lev­ned fra Synaxa­ri­et. Der var alt­så ingen præ­di­ken den­ne søndag.

Der­for “genud­sen­der” vi den­ne præ­di­ken af f. Poul fra 24. sep­tem­ber 2022:

Læs­nin­ger:
Gala­ter­bre­vet, kap. 5: 22 — 6: 2
Lukas, kap. 6: 17–23

Kig også her for 3 artik­ler om hel­li­ge Silouan

Prædiken af f. Poul, 15. Søndag efter Pinse, Søndagen efter Korsophøjelsen, 17. september 2023

Læs­nin­ger:
Gal. 2: 16 — 20
Mark. 8:34 — 9:1

Prædiken af f. Poul, Korsophøjelsen, 14. september 2023

Læs­nin­ger:
1. Kor. 1: 18–24
Joh. 19: 6–11, 13–20, 25–28, 30–35

Prædiken af f. Poul, 14. Søndag efter Pinse, Gudsmoders Fødsels Efterfest, Søndagen før Korsophøjelsen, 10. september 2023

Læs­nin­ger:
2. Kor­int­her­brev, kap. 1:21–2:4
Mat­t­hæus, kap. 22:1–14

Prædiken af f. Poul, Højtiden for Gudsmoders Fødsel, 8. september 2023

Læs­nin­ger:
Fil. 2: 5–11
Luk. 10: 38–4

Prædiken af f. Poul, 13. Søndag efter Pinse, 3. september 2023

Læs­nin­ger:
1. Kor. 16: 13–24
Matt. 21: 33–42

Bil­led­kil­de

Prædiken af f. Poul, 12. Søndag efter Pinse, 27. august 2023

Læs­nin­ger:
1. Kor. 15: 1–11
Matt. 19: 16–26

Prædiken af f. Poul, 11. Søndag efter Pinse, Gudsmoders Hensovens Efterfest, 20. august 2023

Den neder­ste ikon er af hel­li­ge pro­fet Samu­el, som vi ihukom­mer 20. august.

Før­ste Samu­els­bog:
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/1_Sam/1

Læs­nin­ger:
1. Kor. 9: 2–12
Matt. 18: 23–35

Prædiken af f. Poul, Gudsmoders Hensoven, 15. august 2023

Læs­nin­ger:
Fil. 2: 5–11
Luk. 10: 38–42 + 11: 27–28

Se også:

Hl. Johan­nes af Dama­s­kus – Præ­di­ken over Gud­mo­ders Hensoven

The Ortho­dox Vene­ra­tion of Mary the Bir­t­h­gi­ver of God

Prædiken af f. Poul, 10. Søndag efter Pinse, Afslutningen på Kristi Forklarelses Efterfest, 13. august 2023

Læs­nin­ger:
1. Kor. 4: 9–16
Matt. 17: 14–23