Kristen Frihed – 4. Søndag efter Pinse – Prædiken af f. Poul, 21. juli 2024

Læs­nin­ger:
Rom. 6: 18–23
Matt. 8: 5–13

Søg først Guds Rige og Hans retfærdighed – 3. Søndag efter Pinse – Prædiken af f. Poul, 14. juli 2024

Læs­nin­ger:
Rom. 5: 1–10
Matt. 6: 22–33

Prædiken af munk Fotius, Pinsesøndag, 23. juni 2013

Til min­de om munk Foti­us, der døde den 10. juli 2018, publi­ce­rer vi her en præ­di­ken, han holdt i Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed, da han besøg­te os Pin­se­søn­dag, den 23. juni 2013.

Læs f. Pouls nekro­log her:
https://ortodoks.dk/2018/munk-fotius-ole-frederik-stjernfelt-er-doed

Om “Synaxa­ri­et – Ort­ho­doxe Hel­gens Lev­ne­der I — IV”, som munk Foti­us over­sat­te:
https://ortodoks.dk/boeger/synaxariet

Den Kirkelige Imperialisme – De Lokale Helliges Søndag – Prædiken af f. Poul, 7. juli 2024

Læs­nin­ger:
Rom. 2: 10–16
Matt. 4: 18–23

Alle Helgens Søndag – 1. Søndag efter Pinse – Prædiken af f. Poul, 30. juni 2024

Læs­nin­ger:
Heb. 11:33 – 12:2
Matt. 10: 32–33, 37–38 + 19: 27–30

Pinse – Helligåndens Komme – Prædiken af f. Poul, 23. juni 2024

Glæ­de­lig højtid!

Læs­nin­ger:
ApG. 2: 1–11
Joh. 7: 37–52 + 8:12

Kristi Himmelfart – Prædiken af f. Poul, 13. juni 2024

Læs­nin­ger:
ApG. 1: 1–12
Luk. 24: 36–53

At være sig selv og ikke dette eller hint – Den Blindfødte Mands Søndag, Prædiken af f. Poul, 9. juni 2024

Læs­nin­ger:
ApG. 16: 16–34
Joh. 9: 1–38

Vil du være rask? – Den Lamme Mands Søndag – Prædiken af f. Poul, 26. maj 2024

Læs­nin­ger:
ApG. 9: 32–42
Joh. 5: 1–15

Ånd uden krop er fup – De Myrrabærende Kvinders Søndag – Prædiken af f. Poul – 19. maj 2024

Læs­nin­ger:
ApG. 6: 1–7
Mark. 15:43 – 16:8