Kampen mod lidenskaberne i ørkenen – Hellige Maria af Ægyptens Søndag

Præ­di­ken af f. Poul, søn­dag den 21. april 2024:

Læs­nin­ger:
Gal. 3: 23–29
Luk. 7: 36–50

Hellige Maria af Ægypten og Hellige Zosima

Guds familie – Saligprisningerne – Hellige Johannes af Stigen

Præ­di­ken af f. Poul, søn­dag den 14. april 2024:

Læs­nin­ger:
Efe­ser­bre­vet, kap. 5:9–19
Mat­t­hæus, kap. 4:25–5:12

Det hellige Kors’ Søndag – Prædiken

Præ­di­ken af f. Poul, 7. april 2024:

Læs­nin­ger:
Heb. 4:14 – 5:6
Mark. 8:34 – 9:1

Kirken – hvad er det? – hvem er det?

Oplæg af f. Poul Seb­be­lov til den 6. sam­ta­le­ef­ter­mid­dag, 6. april 2024, om Den Orto­dok­se Kir­kes tro og prak­sis, base­ret på bogen “Kristus er opstan­den – Orto­doks Kristendom”:

De tid­li­ge­re oplæg kan ses på YouTube

Om bogen

Guds Uskabte Lys, Jesus-bønnen, Legemets Helliggørelse og Hesychasmen – Hellige Gregor Palamas

Præ­di­ken af f. Poul, Hel­li­ge Gre­gor Pala­mas’ Søn­dag, 31. marts 2024:

Læs­nin­ger:
Heb. 7:26 – 8.2
Joh. 10: 9–16

Se også:

Søgen efter Gud i den hesy­cha­sti­ske tradition

Præ­di­ken af f. Poul, Kri­sti For­kla­rel­se på Tabor Bjerg, Søn­dag den 6. august 2023

Højtiden for Maria Bebudelse, prædiken af f. Poul, 25. marts 2024

Læs­nin­ger:
Heb. 2: 11–18
Luk. 1: 24–38

Herlighed og Elendighed – Ortodoksiens Søndag

Præ­di­ken af f. Poul, søn­dag den 24. marts 2024.

Læs­nin­ger:
Heb. 11: 24–26 + 32 – 12:2
Joh. 1:43–51

Tilgivelsens Søndag, Prædiken af f. Poul, 17. marts 2024

Præ­di­ken af f. Poul, 17. marts 2024:

Læs­nin­ger:
Rom. 13:11 – 14:4
Matt. 6: 14–21

Den Yderste Doms Søndag, prædiken af f. Poul, 10. marts 2024

Læs­nin­ger:
1. Kor. 8:8 – 9:2
Matt. 25: 31–46

Opstandelsen

2. oplæg af f. Poul Seb­be­lov til den 5. sam­ta­le­ef­ter­mid­dag, 9. marts 2024, om Den Orto­dok­se Kir­kes tro og prak­sis, base­ret på bogen “Kristus er opstan­den – Orto­doks Kris­ten­dom”.