27. juli: Hellige stormartyr og helbreder Panteleimon (305)

Hellige Panteleimon

Hel­li­ge Pan­te­lei­mon

Prædiken, Den Blindfødte Mands Søndag, 24. maj 2020

Den Blindfødte Mands Søndag

Den Blind­fød­te Mands Søn­dag. Kil­de: oca.org

Lyt til præ­di­ken af f. Poul, 24. maj 2020:

Epi­stel: Apost­le­nes Ger­nin­ger, kap. 16:16–34.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 9:1–38.

Hele gud­stje­ne­ne­sten blev trans­mit­te­ret i bil­le­de og lyd og kan ses på Peri­scope.

Prædiken, 24. Søndag efter Pinse, 11. november 2018

Præ­di­ken af f. Lazarus:

Epi­stel: Efe­ser­bre­vet, kap. 2:14–22.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 8:41–56.

10. Søndag efter Pinse - Prædiken

Præ­di­ken ved f. Poul, opta­get søn­dag den 9. august 2015, 10. Søn­dag efter Pin­se.

Epi­stel: 1. Kor­int­her­brev, kap. 4:9–16.

Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 17:14–23.

 

Podcast: Prædiken – Den Krumbøjede Kvinde – 27. søndag efter Pinse 2012

Præ­di­ken af f. Poul Seb­be­lov, søn­dag den 9. decem­ber 2012.

Læs­nin­ger:

Efeser­bre­vet, kap. 6:10–17
Luka­se­van­ge­liet, kap. 13:10–17