Vil du være rask? – Den Lamme Mands Søndag – Prædiken af f. Poul, 26. maj 2024

Læs­nin­ger:
ApG. 9: 32–42
Joh. 5: 1–15