At være sig selv og ikke dette eller hint – Den Blindfødte Mands Søndag, Prædiken af f. Poul, 9. juni 2024

Læs­nin­ger:
ApG. 16: 16–34
Joh. 9: 1–38

Prædiken af f. Poul, Den Blindfødtes Søndag, 21. maj 2023

Læs­nin­ger:
ApG 16: 16 – 34
Joh. 9: 1 – 38

Prædiken, Den Blindfødte Mands Søndag, 6. juni 2021

Lyt til præ­di­ken af f. Poul, 6. juni 2021:

Epi­stel: Apost­le­nes Ger­nin­ger, kap. 16:16–34.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 9:1–38.

Prædiken, Den Blindfødte Mands Søndag, 24. maj 2020

Den Blindfødte Mands Søndag

Den Blind­fød­te Mands Søn­dag. Kil­de: oca.org

Lyt til præ­di­ken af f. Poul, 24. maj 2020:

Epi­stel: Apost­le­nes Ger­nin­ger, kap. 16:16–34.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 9:1–38.

Hele gud­stje­ne­ne­sten blev trans­mit­te­ret i bil­le­de og lyd og kan ses på Peri­scope.