23. februar: Hellige Polykarp, biskop af Smyrna

Ikon af hellige Polykarp, biskop af Smyrna

Kil­de: Oca.org

Læs om hel­li­ge Polykarp

17. februar: Hellige stormartyr Theodor Tiron (rekrutten)

Kil­de: oca.org

Læs om hel­li­ge Theodor

8. februar: Hellige stormartyr Theodor Hærføreren

Kil­de: oca.org

Læs om hel­li­ge Theodor

22. januar: Hellige munkemartyr Anastasius Perseren

Kil­de: oca.org

Læs om hel­li­ge mun­ke­mar­tyr Anastasius

12. januar: Hellige martyr Tatiana af Rom (230)

Læs om hel­li­ge Tatiana

29. december: De fjorten tusinde hellige børn, der blev myrdet af Kong Herodes

Læs om de fjor­ten tusin­de hel­li­ge børn

Mat­t­hæus-evan­ge­li­et, kap. 2

Sam­me dag ihukom­mes alle de Krist­ne, der er døde af sult, af tørst, af kul­de, ved Svær­det og ved alskens anden vol­de­lig død.

22. december: Hellige stormartyr Anastasia Helbrederen

Kil­de: Oca.org

Læs om hel­li­ge Anastasia

20. december: Hellige Gudbærer Ignatios, biskop af Antiokia og martyr i Rom (107)

Ikon af hellige Ignatios af Antiokia

Læs om hel­li­ge Ignatios

29. oktober: Hellige Jomfrumartyr Anastasia af Rom

Kil­de: oca.org

Læs om hel­li­ge jom­fru­mar­tyr Anast­a­sia af Rom

22. oktober: Hellige martyr Heraclius

Sam­men med de hel­li­ge mar­ty­rer biskop­pen Ale­xan­der, Anna, Elisa­beth, Theo­do­te og Glyceria.

Læs om dem her