12. januar: Hellige martyr Tatiana af Rom (230)

Læs om hel­li­ge Tati­a­na

20. december: Hellige Gudbærer Ignatios, biskop af Antiokia og martyr i Rom (107)

Ikon af hellige Ignatios af Antiokia

Læs om hel­li­ge Igna­tios

Prædiken, 26. oktober: Hellige Demetrios af Thessaloniki

Ikon af hellige Demetrios af Thessaloniki

Ikon af hel­li­ge Deme­trios af The­s­sa­lo­niki

Præ­di­ken af f. Lazarus:

Epi­stel: 2. Timo­t­heus­brev, kap. 2:1–10.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 15:17–16:2.

17. september: Hellige Martyr Sophia og hendes døtre Pistis, Elpis og Agape

Læs om hel­li­ge Sop­hia

16. august: Hellige Martyr Diomedes af Tarsus

Freske af hellige Martyr Diomedes af Tarsus i Hilandar-klosteret på Athos.

Fre­ske af hel­li­ge Mar­tyr Dio­me­des af Tar­sus i Hilan­dar-kloste­ret på Athos. Kil­de

27. juli: Hellige stormartyr og helbreder Panteleimon (305)

Hellige Panteleimon

Hel­li­ge Pan­te­lei­mon

24. juli: Hellige martyr Christina af Tyrus

Hellige martyr Christina af Tyrus

Hel­li­ge mar­tyr Chri­sti­na af Tyrus. Kil­de: oca.org

Læs om hel­li­ge Chri­sti­na

9. juli: Hellige martyr Pankratios, biskop af Taormina på Sicilien (1. årh.)

Læs om hel­li­ge Pank­ra­tios

22 juni: Hellige martyr Alban

Hellige martyr Alban

Kil­de: oca.org

3. maj: Hellige martyr Ahmet kalligrafen (1682)

Hellige martyr Ahmet kalligrafen

Hel­li­ge mar­tyr Ahmet kal­li­gra­fen. Kil­de: vatopaidi.wordpress.com

Læs om hel­li­ge Ahmet