31. marts: Hellige moder Maria Skobtsova af Paris (1945)

Ikon af hellige moder Maria Skobtsova

Ikon af hel­li­ge moder Maria Skob­tsova

Ny-mar­tyr i Ravens­brück

Næstens Sakra­men­te

Evan­ge­liets Andet Bud

9. marts: De fyrretyve hellige og herliggorte martyrer i Sebaste

Læs om de fyr­re­ty­ve hel­li­ge

23. februar: Hellige Polykarp, biskop af Smyrna

Ikon af hellige Polykarp, biskop af Smyrna

Kil­de: Oca.org

Læs om hel­li­ge Polykarp

12. januar: Hellige martyr Tatiana af Rom (230)

Læs om hel­li­ge Tati­a­na

20. december: Hellige Gudbærer Ignatios, biskop af Antiokia og martyr i Rom (107)

Ikon af hellige Ignatios af Antiokia

Læs om hel­li­ge Igna­tios

Prædiken, 26. oktober: Hellige Demetrios af Thessaloniki

Ikon af hellige Demetrios af Thessaloniki

Ikon af hel­li­ge Deme­trios af The­s­sa­lo­niki

Præ­di­ken af f. Lazarus:

Epi­stel: 2. Timo­t­heus­brev, kap. 2:1–10.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 15:17–16:2.

17. september: Hellige Martyr Sophia og hendes døtre Pistis, Elpis og Agape

Læs om hel­li­ge Sop­hia

16. august: Hellige Martyr Diomedes af Tarsus

Freske af hellige Martyr Diomedes af Tarsus i Hilandar-klosteret på Athos.

Fre­ske af hel­li­ge Mar­tyr Dio­me­des af Tar­sus i Hilan­dar-kloste­ret på Athos. Kil­de

27. juli: Hellige stormartyr og helbreder Panteleimon (305)

Hellige Panteleimon

Hel­li­ge Pan­te­lei­mon

24. juli: Hellige martyr Christina af Tyrus

Hellige martyr Christina af Tyrus

Hel­li­ge mar­tyr Chri­sti­na af Tyrus. Kil­de: oca.org

Læs om hel­li­ge Chri­sti­na