17. marts: Hellige Patrick, biskop og Irlands apostel (461)

17. marts: Hellige Patrick, biskop og Irlands apostel (461)

17. marts: Hel­li­ge Patri­ck, biskop og Irlands apo­stel (461)

23. februar: Hellige Polykarp, biskop af Smyrna

Ikon af hellige Polykarp, biskop af Smyrna

Kil­de: Oca.org

Læs om hel­li­ge Polykarp

20. februar: Hellige Leo, biskop af Catania

Ikon af hellige Leo, biskop af Catania

Kil­de: Oca.org

Læs om hel­li­ge Leo

20. december: Hellige Gudbærer Ignatios, biskop af Antiokia og martyr i Rom (107)

Ikon af hellige Ignatios af Antiokia

Læs om hel­li­ge Igna­tios

12. December: Vor Hellige Gudbærende Fader Spyridon af Trimythous

Ikon af hellige Spyridon

Ikon af hel­li­ge Spy­ri­don

Læs om hel­li­ge Spy­ri­don

9. november: Hellige Nektarios af Ægina

St_Nectarios

Læs om hel­li­ge Nekta­rios

23. oktober: Hellige apostel Jakob, Kristi broder, første biskop af Jerusalem

Ikon af hellige apostel Jakob, Kristi broder, første biskop af Jerusalem

Ikon af hel­li­ge apo­stel Jakob, Kri­sti bro­der, før­ste biskop af Jeru­sa­lem

31. august: Hellige biskop Aidan fra Lindisfarne (651)

Hellige biskop Aidan af Lindisfarne

Hel­li­ge biskop Aidan af Lin­dis­far­ne. Kil­de

Læs om hel­li­ge Aidan

Hellige martyr Alexander, biskop af Comana

Ikon af hellige alexander af Comana

Kil­de: oca.org

Læs om hel­li­ge Ale­xan­der

Prædiken ved Pinse 2014

Kirkerummet - Pinsesøndag 2017

Dagens læs­nin­ger:

Apost­le­nes Ger­nin­ger, kap. 2:1–11
Johan­nes, kap. 7:37–52, 8:12

Lyt til præ­di­ken ved f. Poul Seb­be­lov, opta­get Pin­se­søn­dag, 8. juni 2014: